मुकटि ग्रामपंचायत सरपंच निवडणूक

तुमच्या मते मुकटी गवाचा सरपंच कोण होईल ?