Sakalelis
56
Private
Report
Poll is not active

Klaipėdos lopšelio-darželio „Sakalėlis“ visuminio tyrimo anketa tėvams „Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas“

 Klaipėdos lopšelis-darželis „Sakalėlis“, siekdamas gerinti vaikų ugdymo(si) kokybę, atlieka visuminį mokyklos veiklos įsivertinimą. Mums labai svarbi Jūsų nuomonė bei pasiūlymai.  Apklausa yra anoniminė, gautus atsakymus apibendrinsime įsivertinimo ataskaitoje.

                                                                                                 Dėkojame Jums už pagalbą

The poll results are private

The poll results are private

Poll menu

Next poll »