UserSakalelis
Public
Report

Klaipėdos lopšelio-darželio „Sakalėlis“ tyrimo anketa tėvams „Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas“

 Klaipėdos lopšelis-darželis „Sakalėlis“, siekdamas gerinti vaikų ugdymo(si) kokybę, atlieka mokyklos veiklos įsivertinimą. Mums labai svarbi Jūsų nuomonė bei pasiūlymai.  Apklausa yra anoniminė, gautus atsakymus apibendrinsime įsivertinimo ataskaitoje.

                                                                                                 Dėkojame Jums už pagalbą

2. Jums pateikiami teiginiai, kurie padeda įvertinti vaiko gerovę. Pažymėkite vieną labiausiai Jums tinkantį atsakymą.
3. Išvardinti teiginiai padeda įvertinti ugdymo(si) aplinkas ugdymo įstaigoje, grupėje, kurią lanko Jūsų vaikas. Pažymėkite labiausiai Jums tinkantį atsakymą.
4. Išvardinti teiginiai apie mokytojo bendravimą su Jumis dėl vaiko pasiekimų. Pažymėkite labiausiai Jums tinkantį atsakymą.
5. Išvardinti teiginiai apibūdina mokytojo bendravimą su tėvais. Pagalvokite, kiek tai būdinga Jūsų bendravimui su vaiko mokytoju ir pažymėkite Jums tinkantį atsakymą.
6. Pateikiami teiginiai apibūdina ikimokyklinio ugdymo įstaigą. Pagalvokite, kiek tai būdinga įstaigai, kurią lanko Jūsų vaikas ir pažymėkite Jums tinkantį atsakymą.

Poll menu

Result analysis

X - response duration in seconds, Y - response count. Select with mouse to zoom in. Doubleclick to zoom out.

Respons duration in seconds

Poll statistics

Click on the country for more detail results
TodayTotal
Views8437
Answers349

Send message to this poll author

Next poll »