UserMaxim1998
Public
Report

Використання ІТ технологій в начально-тренувальній діяльності фахівців з фізичної культури та спорту

Сьогодні тренер — одна з найважливіших фігур в спорті, без якого годі уявити собі сучасну спортивну діяльність. А виведення спортсмена на рівень міжнародних результатів без допомоги тренера є просто неможливим.

Сучасні тренери готуються в спеціальних вищих навчальних закладах. Більшість тренерів, як правило, мають неабиякий досвід спортивної діяльності та великий багаж теоретичних знань з різних галузей науки: теорії спорту, медико-біологічних дисциплін, гуманітарних наук тощо. Всі ці знання необхідно систематизувати та надати необхідній кількості спортсменам. Для цього тренер має оперувати великою кількістю інформації та знань з формуванням необхідної документальної бази. На сучасному рівні глобалізації та інтенсифікації спортивної діяльності, ефективна робота тренера без  допомоги інноваційних інформаційних технологій. Саме тому метою нашого дослідження є визначення пріоритетних напрямів використання інформаційних технологій в начально-тренувальній діяльності фахівців з фізичної культури та спорту

Скільки вам років?
Як довго ви працюєте тренером?
Яка ваша кваліфікація?
Які ІТ програми ви частіше використовуєте в тренерській діяльності?
Якщо ви використовуєте спеціальні програми, то які?
Чи використовуєте ви програми для ведення документації?
Чи використовуєте ви ІТ технології для побудови програм підготовки спортсменів?