Airina
0
Public
Report

Audito anketa 2.4.1 įsivertinimo klausimynas mokytojams

Šiame klausimyne pateikti teiginius apie Jus ir Jūsų mokyklą. Prašome atidžiai perskaityti kiekvieną teiginį nurodykite, ar jis, Jūsų manymu, atitinkantis tiesą, ar ne. Atsakydamas(-a) prisiminkite ir vertink tik 2021 m. šioje mokykloje. Čia svarbi jūsų asmeninė nuomonė, todėl negali būti nei „teisingų“, nei „klaidingų“ atsakymų. Visuomet nurodykite atsakymą, kuris, Jūsų manymu, yra problemos, ir pažymėkite langelį (pavyzdžiui, „Su teiginiu, ko gero, sutinku“).

Jei jūs dėl to, kodėl negalite įvertinti teiginio, galite pažymėti atsakymą „Negaliu atsakyti“. Tačiau šį atsakymą tik tada, kai tikrai netinka nė vienos iš kitų pasiūlymų variantų.

Anketa yra anoniminė, tai reiškia, kad nereikia rašyti nei savo vardo, nei pavardės. Garantuojame Jūsų atsakymų slaptumą. Jūsų nuomonė mums labai svarbi !

Pažymėkite, kuriose klasėse dirbate:
Jūsų dėmesys mokyklai?
Vertinimas ir įsiverinimas
01234
1. Visuomet paaiškinu mokiniui, ką jis turi išmokti.
2. Visuomet paaiškinu mokiniui, kaip atlikti užduotis.
3. Mokinius įvertinu įvairiais būdais: pažymiais, kaupiamaisiais vertinimais, pagyrimais, komentarais raštu ar žodžiu.
4. Su mokiniais aptariu, kaip jam siekti geresnių mokymosi rezultatų.
5. Mokiniai sugeba pagal mano pateiktus kriterijus įvardyti (įsivertinti) savo mokymosi sėkmes ir nesėkmes.
6. Mokinius mokau įsivertinti savo veiklą, ką, kiek ir kaip gerai jis/ji išmoko.
7. Mano mokiniai nebijo klysti, nes visada turiu galimybę pasitaisyti.