Klaipėdos lopšelio-darželio „Sakalėlis“ visuminio tyrimo anketa „Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas“ mokytojams, švietimo pagalbos specialistams

Mielas Mokytojau,

Klaipėdos lopšelis-darželis „Sakalėlis“, siekdamas gerinti vaikų ugdymo(si) kokybę, atlieka mokyklos veiklos įsivertinimą. Mums labai svarbi Jūsų nuomonė bei pasiūlymai.  Apklausa yra anoniminė, gautus atsakymus apibendrinsime įsivertinimo ataskaitoje.

2.5. Apibendrinkite savo atsakymus ir trumpai parašykite, kokie tobulintini Jūsų pedagoginės veiklos aspektai (Kas Jus neramina? Kokios pagalbos Jums reikia?).
Įgyvendinti kūrybines idėjas
Norėtųsi priemonių vaikams, kurios atlieptų vaikų poreikius.
Nenori dalintis žaislais, išlaukti savo eilės.
Norėtųsi daugiau įvairių priemonių eksperimentams,tyrinėjimams.
Viskas gerai
Viskas gerai
Viskas gerai.
Vaikų spontaninei veiklai trūksta laiko, priemonių, netgi sakyčiau vietos, kad vaikai galėtų plėtoti savo sumanytą žaidimą ilgesnį laiko tarpą.
Jokios
Trūksta žaislų, žaidimų formos, dydžio įtvirtinimui, konstruktorių.
Siekiant pagerinti savo pedagoginę praktiką, daugiau ir aktyviau bendrauti su specialistais, kolegėmis.
Visų pirma, nupirkite pakankamai žaislų vaikams, kad jie turėtų su kuo žaisti ir nereikėtų prašyti tėvų. Dėl per didelio vaikų skaičiaus (20 vaikų grupėj) grupiniams žaidimams nėra vietos, ypač judriems, nes tai nesaugu, perkrauta daiktais. Manau, kad reikėtų peržiūrėti ar grupės aplinka yra pritaikyta vaikų poreikiams. Dėl didelio vaikų skaičiaus ir vietos atsisakoma įvairių kampelių žaidimams, smėlio dėžių piešimui ant stiklo ir kt.Trūksta mokymo priemonių, plakatų, mokomųjų knygų. Dažnai mokytojas viską perka už savo pinigus norėdamas gerai dirbti. Reikia kuo skubiau atidaryti metodinį kabinetą, kur būtų galima užsirašant pasiimti metodines priemones, nes dabar jos visos atgulė įvairių grupių lentynose. Tai per didelė prabanga, mes esame labai nuskurdinti, turi būti galimybė pasiimti nupirktas darželio priemones ir jomis pasinaudoti. Didžiulė problema yra darbo priemonių pasidėjimas. Mokytojas turi priemones įvairiems kūrybiniams darbeliams laikyti namuose ir jas nešiotis kiekvieną kartą, kai jų prireikia. Būtina nupirkti antresoles ant spintų. Būtina kuo skubiau įsigyti "Žaismė ir atradimai" priemonių, kurios yra brangios, mokytojos jų nenusipirks, arba nereikalauti, kad dirbtume pagal šią metodiką. Visi darželiai, kurie pagal ją dirba jau turi beveik visas reikalingas priemones. ant spintų priemonių pasidėjimui. tų
Sugebėti pačiai išmokti parinkti žaidimus pagal vaikų amžių.
Neramina nuolatinis spaudimas dalyvauti darbo grupėse, kažkokiuose projektuose. Buvimas ir tiesioginis bendravimas su vaikais lieka paskutinėje vietoje.
Trūksta vaikų poreikius atitinkančių priemonių.
Neramina tai, kad kai kurios auklytės sutrukdo tokiai veiklai (nes joms nuo to padaugėja darbo), anksčiau nei spėji jas sustabdyti. O jei sukurti bedrą darželio bazę, kuriuoje kauptume įvairias priemones, i iš kur būtų galima nuolat pasiimti, o po to grąžinti.
Nepakankami netinkamo vaikų elgesio korekcijos gebėjimai
Žaidimų įvairovės stoka. Daugiau įtraukti kompiuterinių programėlių, modernėti.
Streso nevaldymas.