Klaipėdos lopšelio-darželio „Sakalėlis“ visuminio tyrimo anketa „Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas“ mokytojams, švietimo pagalbos specialistams

Mielas Mokytojau,

Klaipėdos lopšelis-darželis „Sakalėlis“, siekdamas gerinti vaikų ugdymo(si) kokybę, atlieka mokyklos veiklos įsivertinimą. Mums labai svarbi Jūsų nuomonė bei pasiūlymai.  Apklausa yra anoniminė, gautus atsakymus apibendrinsime įsivertinimo ataskaitoje.

4.5. Apibendrinkite savo atsakymus ir trumpai parašykite, kokie tobulintini Jūsų pedagoginės veiklos aspektai (Kas Jus neramina? Kokios pagalbos Jums reikia?).
Neramina įtraukus mokymas
-
Viskas gerai
Viskas puiku
Viskas gerai
Grupėje trūksta kurios skatina vaikGrupėje strūksta priemonių kurios skatintų vaikų idomėjimąsi ir keltų jiems naujų iššūkių, žadintų kūrybingumą, tyrinėjimą, eksperimentavimą, padeda savarankiškai ieškoti atsakymų, spręsti problemas.
Trūksta eksperimentams priemonių ir medžiagų.
Per mažai sudarau vaikams galimybes įgytas žinias pritaikyti realiose situacijose.
Būtina sudaryti sąlygas padalinamos vaizdinės medžiagos laminavimui. Sudaryti galimybę atsišviesti medžiagai bet kada, spalvotai, nes dabar tai dažnai darome už savo lėšas.
Daugiau dėmesio turėčiau skirti vaikams naujų idėjų, užduočių parengimui, sukūrimui, pateikimui. Spausdintuvo grupėje turėjimas išspręstų daug klausimų.
Nežinau, ką atsakyti.
Skatinti vaikų gebėjimą įgytas žinias pritaikyti realiose situacijose.
Trūksta spausdintuvo (idealiu atveju - spalvoto), laminavimo aparato, laminavimo lapelių. Jei vien tik pirkti savus - brangokai gaunasi.
Neramina vaikų ir jų tėvų socialinė atskirtis
P