Klaipėdos lopšelio-darželio „Sakalėlis“ visuminio tyrimo anketa „Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas“ mokytojams, švietimo pagalbos specialistams

Mielas Mokytojau,

Klaipėdos lopšelis-darželis „Sakalėlis“, siekdamas gerinti vaikų ugdymo(si) kokybę, atlieka mokyklos veiklos įsivertinimą. Mums labai svarbi Jūsų nuomonė bei pasiūlymai.  Apklausa yra anoniminė, gautus atsakymus apibendrinsime įsivertinimo ataskaitoje.

6.4. Apibendrinkite savo atsakymus ir trumpai parašykite, kokie tobulintini Jūsų pedagoginės veiklos aspektai (Kas Jus neramina? Kokios pagalbos Jums reikia?).
Nuoseklus planas
-
Kai kuriems tėvams trūksta pozityvo.
viskas gerai
Tėvų abejingumas
Tėvai vengia vaikus ugdyti papildomai, nori viską gauti tik ugdymo įstaigoje
Tėvai - pagrindiniai vaikų ugdytojai. Vaikai - Šeimos veidrodis. Norėčiau, kad tėvai daugiau skirtų laiko savo vaikams, mokintų pakantumo, tolerancijos,deramo elgesio, laikytūsi susitarimų, kuriomis siekiame abipusės pagarbos..
Kai kurių tėvų nenoras matyti vaiko problemų.
Ieškoti galimybių šeimos nariams mokytis vieniems iš kitų, glaudžiau tarpusavyje bendrauti ir bendradarbiauti.
Manau, kad dažnai tėvai būna neteisūs dėl įvairių dalykų susijusių su vaikų elgesiu darželio aplinka, mokytojo darbu. Mokytojas neturėtų tėvų auklėti. Tiesiog tėvus reikėtų siūsti į seminarus, mokytojus taip pat. Nereikėtų aiškintis, ieškoti kaltų. kaltų
Sunkiau sekasi įtikinti vienu ar kitu klausimu.
Nežinau.
Vaiko gerovės komisijos geranoriškos pagalbos darbui su problemų turinčiomis šeimomis.
manyčiau, jog turėčiau skatinti tėvelius dažniau klausti?
Nerealūs tėvų lūkesčiai