Klaipėdos lopšelio-darželio „Sakalėlis“ visuminio tyrimo anketa „Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas“ mokytojams, švietimo pagalbos specialistams

Mielas Mokytojau,

Klaipėdos lopšelis-darželis „Sakalėlis“, siekdamas gerinti vaikų ugdymo(si) kokybę, atlieka mokyklos veiklos įsivertinimą. Mums labai svarbi Jūsų nuomonė bei pasiūlymai.  Apklausa yra anoniminė, gautus atsakymus apibendrinsime įsivertinimo ataskaitoje.

7.6. Apibendrinkite savo atsakymus ir trumpai parašykite, kokie tobulintini Jūsų pedagoginės veiklos aspektai (Kas Jus neramina? Kokios pagalbos Jums reikia?).
Bendruomenės narių interesai
-
Viskas gerai
Nereikia
Pedagogai neturi pakankamai kompiuterinių technologijų įgūdžių
Įstaigoje trūksta tolerancijos, susiklbėjimo. Ugdymo įstaigoje atstovaujami tik tėvų interesai. Bendruomenei trūksta atviro dialogo dėl ugdymo kokybės ir tarpusavio pagalbos.
-
Renkant atstovus, kad darbuotojai atsižvelgtų į tai, ar žmogus tikrai tam tikroje srityje sugebės kažką gero nuveikti.
Įtraukties principo įgyvendinimo žinių ir įgūdžių stoka.
Neramina, kad žmonės bijo pasakyti savo nuomonę, bijo pateikti klausimus, nes tai gali vadovams nepatikti. Jeigu nutildysime dėl baimės, noro įsiteikti mokytojus profesionalus, nebus jokio progreso įstaigoje. Nepamirškime, kad sėkmės pagrindas yra dirbantys mokytojai, realizuojantys ugdymo procesą, todėl būtina juos, jų mintis bei nuomones vertinti. Būtina pasirūpinti, kad kuo daugiau žmonės turėtų galimybių dalyvauti įvairiuose mokymuose, konferencijose ne tik mieste, bet ir Lietuvoje, apmokant jiems kelionės išlaidas. Pasigedome pagarbos bei dėmesio Anapilin išėjusioms mūsų kolegėms, tarsi jos čia ir nedirbo, net žvakelės neuždegėme. Būtu smagu, kad visi siektume vieningai ugdymo tikslų, dirbtume dėl savo darželio gerovės ir visus skundikus, kurie kelia nesantaiką pamokytume profesinės etikos. Turime būti visi, vadovai, mokytojai bei kt. specialistai savo darbo fanatikai, nebijoti parodyti savo rezultatų, užkrėsti kitus puikiomis idėjomis bei sumanymais. ų kol
Drąsiau išreikšti savo nuomonę ir pagalbos kreiptis į administraciją.
Neramina perteklinis reikalavimas kažkur dalyvauti, kažką organizuoti, ir svarbiausia - fotografuoti ir skelbtis. O kur tas malonus buvimas su vaikais, neskubėjimas, mėgavimasis darbu, maloniu bendravimu, draugiška darbine atmosfera?
Palaikyti dialogą su kitais vaikų ugdyme dalyvaujančiais specialistais.
Kartais jaučiasi, jog įstaigoje mokytojai vertinami nevienodai. Gal dėl to vis dar tebevyrauja nesveikos konkurencijos dvasia, lenktyniavimas, bandymas įrodyti kas geresnis, apkalbos? Bet jei lyginti su padėtimi prieš kokius 3 metus, dabar jau šiek tiek lengviau.
Švietimo reformų nederinimas prie realios visuomenės padėties