Usersveta.huselnykova
Public
Report

Klastotės

Dėkojame, kad sutikote dalyvauti apklausoje! Šiuo tyrimu siekiama nustatyti, kokią įtaką žinomų prekių ženklų klastočių pirkimui daro vartotojo emocijos bei charakterio bruožai. Visa apklausos metu gauta informacija yra konfidenciali ir nebus viešai publikuojama.

Apklausos pildymas užtruks kelias minutes.

 

Ar esate pirkę/turėję žinomų prekių ženklų klastočių (prekių, kurios žymimos suklastotu, neteisėtai naudojamu prekės ženklu)?
Perskaitę situacijos aprašymą, nurodykite, kiek pritariate toliau pateiktiems teiginiams:
Atsižvelgdami į aprašytą situaciją, nurodykite, kiek pritariate teiginiams, kuriais apibūdinamas ketinimas pirkti prekės ženklo klastotę - laikrodį
Nurodykite, ar pritariate žemiau pateiktiems teiginiams pasirinkdami skaičių nuo 1 (visiškai nesutinku) iki 7 (visiškai sutinku), geriausiai atspindintį Jūsų nuomonę
Galvodami apie savo jausmus situacijoje, kai perkate laikrodį-klastotę, įvertinkite
Įvertinkite savo emocijas situacijoje „Jeigu aš ketinčiau įsigyti prabangaus laikrodžio klastotę...“
Žemiau pateikiamos įvairios situacijos. Nurodykite, ar pritariate joms pasirinkdami skaičių nuo 1 (visiškai nesutinku) iki 7 (visiškai sutinku), geriausiai atspindintį Jūsų nuomonę
Toliau yra išvardintos vieną asmenį apibūdinančios savybės: rūpestingas, gailestingas, teisingas, draugiškas, dosnus, paslaugus, sunkiai dirbantis, sąžiningas, malonus. Tas asmuo galite būti Jūs arba kas nors kitas. Pasistenkite įsivaizduoti šiomis savybėmis pasižymintį asmenį. Įsivaizduokite, kaip šis žmogus mąsto, jaučiasi, elgiasi. Kai susidarysite aiškų vaizdą apie tokį žmogų, atsakykite į toliau pateiktus teiginius, pasirinkdami skaičių nuo 1 (visiškai nesutinku) iki 7 (visiškai sutinku), geriausiai atspindintį Jūsų nuomonę.
Jūsų lytis
Jūsų amžius
Jūsų išsilavinimas:
Jūsų vidutinės pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui per mėnesį, atskaičius mokesčius (Eur):

Poll menu

Result analysis

X - response duration in seconds, Y - response count. Select with mouse to zoom in. Doubleclick to zoom out.

Respons duration in seconds

Poll statistics

Click on the country for more detail results
TodayTotal
Views22502
Answers0151

Send message to this poll author

Next poll »