UserSigitas
Results124
Public
Report

STRATEGINIŲ POKYČIŲ VALDYMAS VIEŠĄSIAS PASLAUGAS TEIKIANČIOJE ORGANIZACIJOJE

Tyrimo tikslas: Ištirti strateginių pokyčių valdymo viešąsias paslaugas teikiančios organizacijos veikloje ypatumus, identifikuojantis strateginių pokyčių valdymo mechanizmų ir procesų, skatinančių ir ribojančių veiksmų.

Anketa yra anoniminė (vardo, pavardės rašyti nereikia), konfidencialumas ir anonimiškumas garantuojamas. Apibendrinti tyrimo duomenys bus tik magistro baigiamajam darbui parengti.

Kilus klausimams kreiptis: [email protected]

Iš anksto dėkoju už dalyvavimą.

The poll results are private
Jūsų lytis:
Jūsų darbo stažas organizacijoje:
Jūsų išsilavinimas:
Ar šiuo metu užimate vadovaujančias pareigas?
Ar Jūsų organizacija įgyvendina/įgyvendino pokyčius?
Kokius viešųjų paslaugų teikimo kontekste įgyvendintus/įgyvendinamus pokyčius išskirtumėte kaip labiausiai sėkmingus?...
kodėl? ...
Kokius viešųjų paslaugų teikimo kontekste įgyvendintus/įgyvendinamus pokyčius išskirtumėte kaip labiausiai nesėkmingus?...
kodėl? ...
Kas atsakingas už pokyčių inicijavimą?...
Ir pan....
I. Pokyčių aplinkos organizacijoje kūrimas
Įvertinkite organizacijos pasiruošimą pokyčiams
Tikrai taipTaipNeturiu nuomonėsNeTikrai ne
Organizacijos misija ir vizija nukreipta į inovacijas ir pokyčius
Organizacijoje aiškiai komunikuojamos priežastys lemiančios pokyčius organizacijoje
Organizacijoje jaučiamas noras keistis
Organizacijoje vykstantys pokyčiai stipriai paliečia darbuotojus
Organizacijoje jaučiamas pasipriešinimas pokyčiams
II. Įgalinimas, įtraukimas į pokyčių valdymą
Įvertinkite pokyčių valdymą organizacijoje
Tikrai taipTaipNeturiu nuomonėsNeTikrai ne
Organizacijos strateginiai tikslai, uždaviniai priimami išdiskutavus su darbuotojais
Darbuotojai periodiškai informuojami apie vykstančių pokyčių eigą
Darbuotojai Įtraukiami į pokyčių inicijavimo komandas
Darbuotojai įtraukiami į pokyčių įgyvendinimo komandas
Darbuotojai yra įgalinami imtis ne tik tiesioginių funkcijų, bet ir pokyčius sąlygojančių iniciatyvų
Darbuotojams siūloma alternatyva, jeigu būsimas pokytis netenkina
III. Pokyčių palaikymas
Įvertinkite pokyčių įtvirtinimą organizacijoje
Tikrai taipTaipNeturiu nuomonėsNeTikrai ne
Pokyčiui įtvirtinti rengiami mokymai
Pokyčių įtvirtinimui su darbuotojais dalinamasi sėkmės istorijomis
Pokyčiui įtvirtinti darbuotojai nuolat informuojami apie pasikeitimus, motyvuojami juos priimti
Vadovas aktyviai palaiko pokytį
IV. Organizacijos pokyčių suvokimas
Įvertinkite, kaip suvokiate, kas tai yra organizacijos pokyčiai
Tikrai taipTaipNeturiu nuomonėsNeTikrai ne
Žinau organizacijos deklaruojamas vertybes, keliamus tikslus
Suvokiu priežastis, kodėl organizacijoje vyksta pokyčiai
Aiški vadovų komunikacija padeda įvertinti rizikas, jeigu nesikeisime
Bendra darbuotojų komunikacija padeda aiškiau suvokti pokyčių būtinybę
V. Troškimas dalyvauti pokyčiuose
Įvertinkite savo norą dalyvauti organizacijos pokyčiuose
Tikrai taipTaipNeturiu nuomonėsNeTikrai ne
Lyderio (vadovo) pavyzdys motyvuoja dalyvauti, palaikyti pokyčius
Suprantama asmeninė nauda motyvuoja palaikyti pokytį
Vadovų komunikacija motyvuoja įsitraukti ir dalyvauti pokytyje
Baimė dėl pasekmių skatina dalyvauti pokytyje
VI. Turimos žinios apie vykstančius pokyčius
Įvertinkite savo turimas žinias apie vykstančius organizacijoje pokyčius
Tikrai taipTaipNeturiu nuomonėsNeTikrai ne
Pakankamas kiekis ir laisva prieiga prie informacijos apie vyksiančius pokyčius
Organizacija rengia mokymus apie naujus procesus ir įrankius
Vadovas skatina, teikia paramą, naujų įgūdžių įgijimui
Dalinuosi turimomis žiniomis su kolegomis
VII. Turimi gebėjimai pokyčių vykdymui
Įvertinkite turimus gebėjimus vykdyti pokyčius organizacijoje
Tikrai taipTaipNeturiu nuomonėsNeTikrai ne
Vykdant užduotis nereikia papildomų pastangų
Nepalieku neužbaigtų darbų kolegoms
Dalyvauju papildomuose (savanoriškuose) mokymuose, kuriuos siūlo organizacija
Stebiu, analizuoju, darau išvadas apie pasiektus asmeninius rezultatus
VIII. Pokyčių organizacijoje įtvirtinimas
Įvertinkite kaip įtvirtinami ir pastoviai naudojami pokyčio rezultatai
Tikrai taipTaipNeturiu nuomonėsNeTikrai ne
Organizacija nuolat peržiūri vykstančių procesų metodus, tobulina juos, skelbia veiklos rezultatų suvestines
Teikiami apdovanojimai, paskatinimai yra prasmingi ir susiję su pasiekimais
Tiesioginis vadovas, kartą į savaitę duoda grįžtamąjį ryšį (teiraujasi kaip sekasi, kaip prisiderinate prie naujos situacijos)
Teigiami rezultatai ir naujos perspektyvos skatina naudotis pokyčio sprendimais
Ką papildomai norėtume pasakyti apie Jūsų organizacijos strateginius pokyčius? (įrašykite) ....