Students questionnaire/ Opiskelijakysely/ Küsitlus

Dear responder,
the purpose of this questionnaire is to get information for the e-course Basic Engineering Graphics learning materials improvement.
The feedback is anonymous and filling in the questionnaire will take 10 minutes.
We would highly appreciate your suggestions and comments in the comment field, especially in the case of a low rating ("Do not agree at all") for any of the aspects. 
Thank you!

 

Hyvä vastaaja,

Tämän kyselyn tarkoituksena on saada palautetta e-opetusmateriaalin Basic Engineering Graphics kehittämiseksi.

Palaute tapahtuu nimettönänä ja kyselyyn vastaaminen vie noin 10 minuuttia.

Arvostamme ehdotuksiasi ja kommenttejasi erityisesti, jos jos vastaat, että olet eri mieltä joistain esitetyistä kysysmyksistä.

Kiitos!

 

Hea vastaja,

küsitluse eesmärk on vajaliku info saamine e-kursuse Basic Engineering Graphics parendamiseks.
Küsitlus on anonüümne ja küsimustele vastamine võtaks umbes 10 minutit.
Me ootame sinu kommentaare eriti juhul kui sinu hinnang oli eriti madal (Üldse ei ole nõus)
Aitäh!

Pic
1. Using of the e-course for independent studying the subject of Basic Engineering Graphics is (pick one) / Olisiko e-kurssin käyttö opiskellessasi itsenäisesti kurssia Basic Engineering Graphics/ Kas e-kursuse kasutamine õppeaine Basic Engineering Graphics