Author: Rutkiene

ORODJE ZA RAZISKOVANJE POKLICNEGA PSIHOFIZIČNEGA POČUTJA UČITELJEV (post-test)

149
Dragi učitelji, Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik o poklicnem psihofizičnem počutju učiteljev. Gre za raziskavo o vsakdanjih izkušnjah v vašem poklicnem življenju, ki jih vi najbolje poznate in doživljate. Vaše sodelovanje je bistvenega pomena za razumevanje, zakaj je na tem področju stanje takšno, kakršno je.Vprašalnik je del projekta »Teaching to Be«, ki poteka v osmih evropskih državah, zato je ta študija toliko bolj pomembna – rezultate bomo lahko primerjali in na koncu ponudili realna priporočila, ki bodo izhajala iz dokazov, temelječih na raziskavah. Upamo, da bo ta študija pomembno prispevala h krepitvi poklicnega ugleda učiteljev na mednarodni ravni.Raziskava temelji na etičnih načelih stroge zaupnosti in anonimnosti, zato navajanje imen (tako učiteljev kot šol) ali drugih specifičnih podatkov, ki bi lahko razkrili imena sodelujočih učiteljev in šol, ni potrebno.Raziskava je kvantitativna: podatke bomo statistično analizirali in naredili povzetek.Izpolnjevanje vprašalnika vam bo vzelo 10-15 minut.

INSTRUMENTO DE INVESTIGAÇÃO SOBRE BEM-ESTAR PROFISSIONAL DE PROFESSORES (PT/C)

46
Caro(a) Professor(a), Convidamo-lo a participar num questionário sobre Bem-Estar Profissional de professores. Este questionário faz parte do projeto Teaching To Be que integra oito países europeus. A análise dos dados será feita com todos os países e tem como finalidade sugerir algumas recomendações decorrentes das evidências desta investigação.Esperamos que esta investigação dê um contributo significativo e que reforce a dignidade e credibilidade dos professores a nível internacional.Esta investigação respeita e garante princípios éticos de anonimato e confidencialidade. Não deve indicar o seu nome, escola ou outras informações que permitiriam identificar a sua pessoa ou instituição para a qual trabalha.Esta investigação é de natureza quantitativa e os dados serão analisados estatisticamente.O preenchimento do questionário demorará 10 a 15 minutos.

INSTRUMENTO DE INVESTIGAÇÃO SOBRE BEM-ESTAR PROFISSIONAL DE PROFESSORES (PT/A,B)

72
Caro(a) Professor(a), Convidamo-lo a participar num questionário sobre Bem-Estar Profissional de professores. Este questionário faz parte do projeto Teaching To Be que integra oito países europeus. A análise dos dados será feita com todos os países e tem como finalidade sugerir algumas recomendações decorrentes das evidências desta investigação.Esperamos que esta investigação dê um contributo significativo e que reforce a dignidade e credibilidade dos professores a nível internacional.Esta investigação respeita e garante princípios éticos de anonimato e confidencialidade. Não deve indicar o seu nome, escola ou outras informações que permitiriam identificar a sua pessoa ou instituição para a qual trabalha.Esta investigação é de natureza quantitativa e os dados serão analisados estatisticamente.O preenchimento do questionário demorará 10 a 15 minutos.

Questionario sul benessere degli insegnanti – Progetto Teaching to Be - post C

86
CONSENSO INFORMATO ALLA RICERCA E AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEIDATI PERSONALI Gentile docente, Le chiediamo di completare il seguente questionario, proposto all’interno del progetto Europeo Erasmus+ “Teaching to Be: Supporting Teacher’s Professional Growth and Wellbeing in the Field of Social and Emotional Learning”, cofinanziato dalla Commissione Europea. Il tema centrale del progetto è il benessere professionale degli insegnanti. Oltre all’Università degli Studi di Milano-Bicocca (Italia), partecipano al progetto Lituania, Lettonia, Norvegia, Portogallo, Spagna, Austria e Slovenia. La invitiamo a rispondere alle domande del questionario nel modo più sincero possibile. I dati saranno raccolti e analizzati in forma anonima ed aggregata per tutelare la privacy dei partecipanti. Il trattamento dei dati personali, dei dati sensibili e delle informazioni, raccolti nel corso dello studio, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza (ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, articolo 13, nonché delle Autorizzazioni del Garante per la protezione dei dati personali, rispettivamente, n. 2/2014 relativa al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, in particolare, art. 1, comma 1.2 lettera a) e n. 9/2014 relativa al trattamento dei dati personali effettuato per scopi di ricerca scientifica, in particolare, artt. 5, 6, 7, 8; art. 7 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016).La partecipazione alla compilazione dei questionari è volontaria; inoltre, se in qualsiasi momento dovesse cambiare idea, è possibile revocare il consenso alla partecipazione senza dover fornire alcuna spiegazione.  Grazie per la collaborazione.  Responsabile scientifico e del trattamento dei dati del progetto per l’ItaliaProf.ssa Veronica Ornaghi - Università degli Studi di Milano-Bicocca, Milano, ItaliaMail: [email protected]

Questionario sul benessere degli insegnanti – Progetto Teaching to Be - post A and B

158
CONSENSO INFORMATO ALLA RICERCA E AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEIDATI PERSONALI Gentile docente, Le chiediamo di completare il seguente questionario, proposto all’interno del progetto Europeo Erasmus+ “Teaching to Be: Supporting Teacher’s Professional Growth and Wellbeing in the Field of Social and Emotional Learning”, cofinanziato dalla Commissione Europea. Il tema centrale del progetto è il benessere professionale degli insegnanti. Oltre all’Università degli Studi di Milano-Bicocca (Italia), partecipano al progetto Lituania, Lettonia, Norvegia, Portogallo, Spagna, Austria e Slovenia. La invitiamo a rispondere alle domande del questionario nel modo più sincero possibile. I dati saranno raccolti e analizzati in forma anonima ed aggregata per tutelare la privacy dei partecipanti. Il trattamento dei dati personali, dei dati sensibili e delle informazioni, raccolti nel corso dello studio, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza (ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, articolo 13, nonché delle Autorizzazioni del Garante per la protezione dei dati personali, rispettivamente, n. 2/2014 relativa al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, in particolare, art. 1, comma 1.2 lettera a) e n. 9/2014 relativa al trattamento dei dati personali effettuato per scopi di ricerca scientifica, in particolare, artt. 5, 6, 7, 8; art. 7 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016).La partecipazione alla compilazione dei questionari è volontaria; inoltre, se in qualsiasi momento dovesse cambiare idea, è possibile revocare il consenso alla partecipazione senza dover fornire alcuna spiegazione.  Grazie per la collaborazione.  Responsabile scientifico e del trattamento dei dati del progetto per l’ItaliaProf.ssa Veronica Ornaghi - Università degli Studi di Milano-Bicocca, Milano, ItaliaMail: [email protected]

ORODJE ZA RAZISKOVANJE POKLICNEGA PSIHOFIZIČNEGA POČUTJA UČITELJEV (pre-test)

215
Dragi učitelji, Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik o poklicnem psihofizičnem počutju učiteljev. Gre za raziskavo o vsakdanjih izkušnjah v vašem poklicnem življenju, ki jih vi najbolje poznate in doživljate. Vaše sodelovanje je bistvenega pomena za razumevanje, zakaj je na tem področju stanje takšno, kakršno je.Vprašalnik je del projekta »Teaching to Be«, ki poteka v osmih evropskih državah, zato je ta študija toliko bolj pomembna – rezultate bomo lahko primerjali in na koncu ponudili realna priporočila, ki bodo izhajala iz dokazov, temelječih na raziskavah. Upamo, da bo ta študija pomembno prispevala h krepitvi poklicnega ugleda učiteljev na mednarodni ravni.Raziskava temelji na etičnih načelih stroge zaupnosti in anonimnosti, zato navajanje imen (tako učiteljev kot šol) ali drugih specifičnih podatkov, ki bi lahko razkrili imena sodelujočih učiteljev in šol, ni potrebno.Raziskava je kvantitativna: podatke bomo statistično analizirali in naredili povzetek.Izpolnjevanje vprašalnika vam bo vzelo 10-15 minut.

ORODJE ZA RAZISKOVANJE POKLICNEGA PSIHOFIZIČNEGA POČUTJA UČITELJEV

50
Dragi učitelji, Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik o poklicnem psihofizičnem počutju učiteljev. Gre za raziskavo o vsakdanjih izkušnjah v vašem poklicnem življenju, ki jih vi najbolje poznate in doživljate. Vaše sodelovanje je bistvenega pomena za razumevanje, zakaj je na tem področju stanje takšno, kakršno je.Vprašalnik je del projekta »Teaching to Be«, ki poteka v osmih evropskih državah, zato je ta študija toliko bolj pomembna – rezultate bomo lahko primerjali in na koncu ponudili realna priporočila, ki bodo izhajala iz dokazov, temelječih na raziskavah. Upamo, da bo ta študija pomembno prispevala h krepitvi poklicnega ugleda učiteljev na mednarodni ravni.Raziskava temelji na etičnih načelih stroge zaupnosti in anonimnosti, zato navajanje imen (tako učiteljev kot šol) ali drugih specifičnih podatkov, ki bi lahko razkrili imena sodelujočih učiteljev in šol, ni potrebno.Raziskava je kvantitativna: podatke bomo statistično analizirali in naredili povzetek.Izpolnjevanje vprašalnika vam bo vzelo 10-15 minut.

INSTRUMENTO DE INVESTIGAÇÃO SOBRE BEM-ESTAR PROFISSIONAL DE PROFESSORES

98
Caro(a) Professor(a), Convidamo-lo a participar num questionário sobre Bem-Estar Profissional de professores. Este questionário faz parte do projeto Teaching To Be que integra oito países europeus. A análise dos dados será feita com todos os países e tem como finalidade sugerir algumas recomendações decorrentes das evidências desta investigação.Esperamos que esta investigação dê um contributo significativo e que reforce a dignidade e credibilidade dos professores a nível internacional.Esta investigação respeita e garante princípios éticos de anonimato e confidencialidade. Não deve indicar o seu nome, escola ou outras informações que permitiriam identificar a sua pessoa ou instituição para a qual trabalha.Esta investigação é de natureza quantitativa e os dados serão analisados estatisticamente.O preenchimento do questionário demorará 10 a 15 minutos.

TEACHERS WELLBEING (AT)

85
Liebe Lehrerinnen und Lehrer,Wir laden Sie herzlich dazu ein, an unserer Befragung zum beruflichen Wohlbefinden von Lehrpersonen teilzunehmen. Es handelt sich dabei um einen Fragebogen zu Ihren täglichen Erfahrungen in Ihrem Berufsleben. Ihre Teilnahme hilft dabei, einen Einblick in das Berufsleben von Pädagog:innen zu bekommen und ein besseres Verständnis über die täglichen Herausforderungen als Lehrperson zu erlangen.Um Ihre Antworten zum beruflichen Wohlbefinden besser einordnen zu können, bitten wir Sie zunächst um die Beantwortung der nachstehenden Fragen.Die Befragung wird im Rahmen des internationalen Projekts „Teaching to Be“ durchgeführt, welches durch das Erasmus+ Programm gefördert wird. Lehrpersonen aus acht europäischen Ländern nehmen an der Befragung teil. Dadurch können die Forschungsergebnisse auch länderübergreifend verglichen werden. Basierend auf den Ergebnissen sollen Empfehlungen für Lehrpersonen abgeleitet werden, um mehr Wohlbefinden und weniger Stress im Beruf zu erleben. Wir hoffen, dass die Ergebnisse dieser Studie einen wesentlichen sowie nachhaltigen Beitrag zur Stärkung Ihres beruflichen Wohlbefindens sowie des beruflichen Wohlbefindens von Pädagog:innen auf internationaler Ebene leisten.Alle Ihre Angaben werden vertraulich behandelt. Ihre persönliche Teilnehmenden-Nummer ist die einzige Verknüpfung zu den erhobenen Daten. Die Zuordnung der Teilnehmenden-Nummer zu Ihrem Namen wird an der Karl Landsteiner Universität sicher aufbewahrt.Das Ausfüllen des Fragebogens dauert ca. 10-15 Minuten.Vielen Dank für Ihre Teilnahme!