Author: VITA,VAIS

IT panaudojimas Ikimokykliniame ugdyme

Gerb. Respondente Aš Vitalija Vaišvilienė, esu Marijampolės kolegijos Vaikystės pedagogikos studijų programos IV kurso studentė, rašau baigiamąjį darbą tema "IT panaudojimas Ikimokykliniame ugdyme". Tikslas – atskliesti IT technologijų panaudojimo galimybės ikimokyklinio ugdymo ypatumus. Apklausos metu gauti duomedys apibendrintai bu naudojami rengiant baigiamąjį darbą. Apklausa yra anoniminė.Prašome pažymėti Jums tinkantį(-čius) atsakymo(-ų) variantą(-us)Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami