UserMaxim1998
Public
Report

Використання ІТ технологій в начально-тренувальній діяльності фахівців з фізичної культури та спорту

Сьогодні тренер — одна з найважливіших фігур в спорті, без якого годі уявити собі сучасну спортивну діяльність. А виведення спортсмена на рівень міжнародних результатів без допомоги тренера є просто неможливим.

Сучасні тренери готуються в спеціальних вищих навчальних закладах. Більшість тренерів, як правило, мають неабиякий досвід спортивної діяльності та великий багаж теоретичних знань з різних галузей науки: теорії спорту, медико-біологічних дисциплін, гуманітарних наук тощо. Всі ці знання необхідно систематизувати та надати необхідній кількості спортсменам. Для цього тренер має оперувати великою кількістю інформації та знань з формуванням необхідної документальної бази. На сучасному рівні глобалізації та інтенсифікації спортивної діяльності, ефективна робота тренера без  допомоги інноваційних інформаційних технологій. Саме тому метою нашого дослідження є визначення пріоритетних напрямів використання інформаційних технологій в начально-тренувальній діяльності фахівців з фізичної культури та спорту

Скільки вам років?
Як довго ви працюєте тренером?
Яка ваша кваліфікація?
Які ІТ програми ви частіше використовуєте в тренерській діяльності?
Чи використовуєте ви програми для ведення документації?
Чи використовуєте ви ІТ технології для побудови програм підготовки спортсменів?

Poll menu

Result analysis

X - response duration in seconds, Y - response count. Select with mouse to zoom in. Doubleclick to zoom out.

Respons duration in seconds

Poll statistics

Click on the country for more detail results
TodayTotal
Views0146
Answers03

Send message to this poll author

Next poll »