UserSakalelis
Private
Report
Poll is not active

ANKETA VAIKŲ L/D "SAKALĖLIS" DARBUOTOJAMS

Gerb. Kolege,

Šiuo metu įstaigoje atliekama anketinė apklausa apie mūsų įstaigos populiarumą, įvaizdį (plačiojo audito srities „Etosas“ veiklos rodiklio „Mokyklos įvaizdis“ pagalbinis rodiklis „Mokyklos populiarumas ir prestižas“). Apklausos tikslas - išsamiau išsiaiškinti, koks yra mūsų įstaigos populiarumas, prestižas, pastebėti silpnąsias sritis, gauti pasiūlymų, kaip populiarinti lopšelį–darželį ,,Sakalėlis“ (toliau – darželis). Kreipiamės į Jus, prašydami atvirai atsakyti į anketos klausimus. Jūsų nuomonė mums labai svarbi!

Anketa yra anoniminė!

Dėkojame už pagalbą ir linkime sėkmės!

1. Kuris iš pateiktų apibrėžimų, Jūsų nuomone, labiausiai tinka darželio įvaizdžiui apibūdinti?
2. Kaip apibūdintumėte darželį, kuriame dirbate? (pažymėkite, Jūsų manymu, 3 būdingiausius požymius)
3. Įvertinkite įstaigą, kurioje dirbate pagal šiuos kriterijus (Tinkamą atsakymą pažymėkite):
4. Kaip vertinate įstaigos, kurioje dirbate, įvaizdį ?
5. Ar šios kontaktinės auditorijos turi įtakos darželio įvaizdžio kūrimui? (Tinkamą atsakymą pažymėkite)
6. Įvertinkite šiuos teiginius (Tinkamą atsakymą pažymėkite)
7. Pažymėkite, kurie veiksniai, Jūsų nuomone, daro įtaką įvaizdžio kūrimui? (Visus tinkamus atsakymus pažymėkite)
8. Informacija apie savo įstaigos veiklą pateikiama plačiajai visuomenei. Kokiais būdais vykdoma Jūsų darželio veiklos sklaida? (pažymėkite, Jūsų manymu, 3 dažniausiai vartojamus sklaidos būdus
9. Kaip vertinate Jūsų darželio ugdymo aplinką?
10. Išreiškite savo nuomonę, ar tai pagerintų darželio įvaizdį? (Tinkamą atsakymą pažymėkite)
11. Švietimo įstaigos įvairiais būdais reklamuoja savo veiklą. Ar Jūsų darželis... (Tinkamą atsakymą pažymėkite)
13. Jūsų nuomone, nuo ko priklauso geras darželio vardas? (Pažymėkite, Jūsų manymu, 3 būdingiausius požymius).
14. Jūsų nuomone, ar darželis taptų populiaresnis, jeigu... (Tinkamą atsakymą pažymėkite)
15. Jūsų nuomone, ar darželis, kuriame dirbate yra populiarus kitų darželių atžvilgiu?
17. Jūsų manymu, teigiamą lopšelio - darželio įvaizdį lemia... (Tinkamą atsakymą pažymėkite)
18. Jūsų nuomone, pagrindiniai gero darželio įvaizdžio trukdžiai (Pažymėkite, Jūsų manymu, 5 būdingiausius požymius)

Poll menu

Next poll »