UserJekaterina
Public
Report

Apklausa apie žmonių su negalia gyvenimą

Ši apklausa skirta surinkti duomenis apie žmones su negalia, kurie padės VU studentams išanalizuoti neįgaliųjų padėtį Lietuvoje.

Kiek Jums metų?
Jūsų lytis :
Kiek Jūs turite pažįstamų su negalia?
Kaip dažniausiai Jūs leidžiate laisvalaikį?
Ar sutinkate su teiginiu, kad viešasis transportas yra pritaikytas žmonėms su negalia?
Ar sutinkate su teiginiu, kad negalia netrukdo jums gyventi pilnavertį gyvenimą?
Kaip dažnai Jūs patiriate diskriminaciją dėl savo negalios darbe?
Kaip dažnai patiriate diskriminaciją dėl negalios ne darbo vietoje?
Ar kada nors girdėjote nemalonius žodžius / buvote įžeistas (-a) dėl savo negalios?
Ar mieste/miestelyje/kaime, kur Jūs gyvenate yra pakankamai veiklos gyventojams su negalia?
Kaip dažnai jaučiate diskomfortą, būdami viešose erdvėse / bendraudami su naujais žmonėmis?
Jūsų nuomone, Lietuvoje yra įdedama pakankamai pastangų, kovojant su žmonių su negalia diskriminacija?

Poll menu

Result analysis

X - response duration in seconds, Y - response count. Select with mouse to zoom in. Doubleclick to zoom out.

Respons duration in seconds

Poll statistics

Click on the country for more detail results
TodayTotal
Views419419
Answers019

Send message to this poll author

Next poll »