Usergiorgij
Results9
Public
Report

Įmonių socialinė atsakomybė

Gerb. Respondente,

Atliekamas tyrimas išsiaiškinti Jūsų požiūrį į įmonių socialinę atsakomybę. Maloniai prašome atsakyti į pateiktus klausimus, nes Jūsų nuomonė leis įvertinti kiek visuomenėje yra paplitusi įmonių socialinės atsakomybė idėja ir kiek tai yra svarbu Jums. Gauti rezultatai bus panaudoti moklso tikslais. Anketa yra anoniminė.

The poll results are private
1. Jūsų požiūriu, kurie iš pateiktų teiginių labiausiai tiktų apibūdinti įmonių socialinę atsakomybę (ĮSA)? (galima pasirinkti keletą variantų)Required to answer
2. Kodėl Jums svarbu, kad organizacija įgyvendintų įmonių socialinę atsakokybę? (galima pasirinkti keletą atsakymo variantų)Required to answer
3. Pasirinkite, kiek sutinkate su pateiktaisias teiginiais: (1 - visiškai nesutinku, 2 - nesutinku, 3 - neutralus, 4 - sutinku, 5 - visiškai sutinku)Required to answer
12345
Aš mokėčiau daugiau už įmonės, kuri užsiima ĮSA veikla, produktą/paslaugą
Pirkdamas produktą atsižvelgiu į etinę įmonės reputaciją
Man svarbus produkto/paslaugos poveikis aplinkai
Jei produkto kaina ir kokybė yra vienodi, aš renkuosi socialiai atsakingą organizacijąįsigijant produktą
Didelį dėmesį skiriu produkto pagaminimo sąlygoms
Man svarbi įmonės reputacija bei įvaizdis
4. Kiek Jums kaip pirkėjui yra svarbūs pateiktieji veiksniai? (1 - nesvarbus; 2 - šiek tiek svarbus; 3 - vidutinis; 4 - svarbus; 5 - labai svarbus)Required to answer
12345
Kaina
Kokybė
Organizacijos reputacija
Organizacijos ĮSA ataskaitų teikimas
Draugų, šeimos įtaką
Funkciniai veiksniai (poreikiai, būtinybė pirkti …)
Asmeniniai veiksniai (amžius, gyvenimo būdas ...)
Psichologiniai veiksniai (motyvacija, suvokimas, įsitikinimai ...)
5. Jūsų nuomone, kaip svarbu organizacijoms skirti dėmesį šioms sritims?(1 - nesvarbus; 2 - šiek tiek svarbus; 3 - vidutinis; 4 - svarbus; 5 - labai svarbus)Required to answer
12345
Žmonių teisių puoselėjimas
Korupcijos prevencija
Aplinkosauga
Skaidrumas
Viešų ĮSA ataskaitų teikimas
Darbuotojų gerovės užtikrinimas
Teisingumo ir lygybės tarp darbuotojų užtikrinimas
6. Jūsų nuomone, kas labiausiai daro įmonę atsakinga? (galima pasirinkti keletą variantų)Required to answer
7. Iš kokių šaltinių sužinojote apie įmonių socialinę atsakomybę?Required to answer
8. Jūsų amžiusRequired to answer
9. Jūsų lytisRequired to answer
10. Jūsų užimtumas šiuo metu?Required to answer
11. Galbūt turite kokių nors pastebėjimų ar komentarų susijusių su įmonių socialine atsakomybe?Required to answer