IT panaudojimas Ikimokykliniame ugdyme

Gerb. Respondente Aš Vitalija Vaišvilienė, esu Marijampolės kolegijos Vaikystės pedagogikos studijų programos IV kurso studentė, rašau baigiamąjį darbą tema "IT panaudojimas Ikimokykliniame ugdyme". Tikslas – atskliesti IT technologijų panaudojimo galimybės ikimokyklinio ugdymo ypatumus. Apklausos metu gauti duomedys apibendrintai bu naudojami rengiant baigiamąjį darbą. Apklausa yra anoniminė.

Prašome pažymėti Jums tinkantį(-čius) atsakymo(-ų) variantą(-us)

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami

1. Jūsų lytis:

2. Jūsų amžius (nurodykite):

3. Jūsų išsilavinimas?

4. Jūsų pedagoginio darbo stažas (nurodykite).

5. Kurioje ugdymo įstaigoje jūs dirbate?

6. Koks ugdymo įstaigos statusas , kurioje jus dirbate?

7. Ar jūs dirbate savo įstaigoje su IT ugdymo priemonėmis?

8. Kiek dažnai naudojate IT ugdymo priemones darželyje?

9. Kurias iš pateiktų priemonių naudojate savo ugdymo įstaigose?

10. Pažymėkite, kada Jūs dažniausiai naudojate IT priemones ( išskirkite bent 3 variantus).

11. IT priemonių naudojimo naudingumas? (pažymėkite Jums tinkančius atsakymo variantus).

12. Su kokiomis problemomis susiduriate vaikų ugdymo (si) procese panaudojant IT priemonės(išskirti 3variantus)

13. Kaip Jūs tobulinate žinias, gebėjimus ir įgūdžius IT technologijų priemonių taikymo srityje?

14.Kokių inovatyvių (IT) priemonių pageidautumėte turėti savo įstaigoje, kurioje dirbate?

    …More…
    Create your own pollAnswer to this poll