VITA.VAIS
Public
Report

IT panaudojimas Ikimokykliniame ugdyme

Gerb. Respondente Aš Vitalija Vaišvilienė, esu Marijampolės kolegijos Vaikystės pedagogikos studijų programos IV kurso studentė, rašau baigiamąjį darbą tema "IT panaudojimas Ikimokykliniame ugdyme". Tikslas – atskliesti IT technologijų panaudojimo galimybės ikimokyklinio ugdymo ypatumus. Apklausos metu gauti duomedys apibendrintai bu naudojami rengiant baigiamąjį darbą. Apklausa yra anoniminė.

Prašome pažymėti Jums tinkantį(-čius) atsakymo(-ų) variantą(-us)

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami

1. Jūsų lytis:
2. Jūsų amžius (nurodykite):
4. Jūsų pedagoginio darbo stažas (nurodykite).
5. Kurioje ugdymo įstaigoje jūs dirbate?
6. Koks ugdymo įstaigos statusas , kurioje jus dirbate?

Poll menu

Result analysis

X - response duration in seconds, Y - response count. Select with mouse to zoom in. Doubleclick to zoom out.

Respons duration in seconds

Poll statistics

Click on the country for more detail results
TodayTotal
Views3452
Answers01
Next poll »