IT panaudojimas Ikimokykliniame ugdyme

10. Pažymėkite, kada Jūs dažniausiai naudojate IT priemones ( išskirkite bent 3 variantus).