IT panaudojimas Ikimokykliniame ugdyme

11. IT priemonių naudojimo naudingumas? (pažymėkite Jums tinkančius atsakymo variantus).