Klaipėdos lopšelio-darželio „Sakalėlis“ visuminio tyrimo anketa „Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas“ mokytojams, švietimo pagalbos specialistams

3.4. Apibendrinkite savo atsakymus ir trumpai parašykite, kokie stiprieji Jūsų pedagoginės veiklos aspektai.

  1. Siekiu praturtinti vaikų kūrybiškumą
  2. Ugdymo įstaigos lauko erdvės panaudojamos visapusiškam vaikų ugdymui(si); siekiu grupėje sukurti emociškai saugią, pakantumo, tolerancijos kitokiam ir įtraukties plėtotei pritaikyta aplinką.
  3. Stengiuosi kuo daugiau būti su vaikais gryname ore, kuo daugiau pozityvo.
  4. Kuriama saugi,įtrauki aplinka,skatinanti vaikus veikti,atrasti,pažinti,kurti
  5. Ieskau remeju
  6. Gebu susitvarkyti grupėje
  7. Grupės aplinka nepritaikyta vaikams atsipalaiduoti
  8. Planavimas
  9. Ugdymosi aplinka grupėsje yra skurdi, dažnai neatitinka vaikų amžių ir poreikius. Nėra nusiraminimo kampelio. Lauko edukacinėse edrvėse trūksta vaikams pritaikytų įrengimų, pavėsinių.
  10. Stengiuosi naudoti kuo įvairesnes priemones.