Klaipėdos lopšelio-darželio „Sakalėlis“ visuminio tyrimo anketa „Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas“ mokytojams, švietimo pagalbos specialistams

Mielas Mokytojau,

Klaipėdos lopšelis-darželis „Sakalėlis“, siekdamas gerinti vaikų ugdymo(si) kokybę, atlieka mokyklos veiklos įsivertinimą. Mums labai svarbi Jūsų nuomonė bei pasiūlymai.  Apklausa yra anoniminė, gautus atsakymus apibendrinsime įsivertinimo ataskaitoje.

3.4. Apibendrinkite savo atsakymus ir trumpai parašykite, kokie stiprieji Jūsų pedagoginės veiklos aspektai.
Siekiu praturtinti vaikų kūrybiškumą
Ugdymo įstaigos lauko erdvės panaudojamos visapusiškam vaikų ugdymui(si); siekiu grupėje sukurti emociškai saugią, pakantumo, tolerancijos kitokiam ir įtraukties plėtotei pritaikyta aplinką.
Stengiuosi kuo daugiau būti su vaikais gryname ore, kuo daugiau pozityvo.
Kuriama saugi,įtrauki aplinka,skatinanti vaikus veikti,atrasti,pažinti,kurti
Ieskau remeju
Gebu susitvarkyti grupėje
Grupės aplinka nepritaikyta vaikams atsipalaiduoti
Planavimas
Ugdymosi aplinka grupėsje yra skurdi, dažnai neatitinka vaikų amžių ir poreikius. Nėra nusiraminimo kampelio. Lauko edukacinėse edrvėse trūksta vaikams pritaikytų įrengimų, pavėsinių.
Stengiuosi naudoti kuo įvairesnes priemones.
Kuriu emociškai saugią aplinką.
Visada stengiuosi grupėje palaikyti pozityvią atmosferą, maloniai su visais bendrauti, skirti kiekvienam vaikui reikiamą dėmesį, remtis jų stipriosiomis pusėmis.
Ugdymo aplinką reikia modernizuoti, atnaujinti. Reikia remonto. Būtina sudaryti galimybes vaikams žaidimų erdvių sukūrimui, nes dabar tam vieta- 2 kilimai. Reikia pasirūpinti sėdmaišių ar kitokių poilsiui vietų. Idealu būtų ramybės, poilsio kambarėlį turėti bent kelioms grupėms vieną. Mano stiprieji pedagoginės veiklos aspektai kad turiu pedagoginę įžvalgą, sugebu matyti, kas trukdo sėkmingam darbui šioje srityje. i.
Kviečiuosi į grupę soc partnerius, kurie veiklą daro įdomesne.
Gebu rasti ryšį su vaiku.
Vaikams skatinu jų socializaciją taip siekiu praturtinti vaikų ugdymosi galimybes.
Esant galimybei stengiuosi savo ugdtyniams sąveikauti su kitais bendruomenės nariais.
Pozityvūs bendravimo/bendradarbiavimo santykiai, geri komandinio darbo įgūdžiai
Gebėjimas "prieiti" prie kiekvieno vaiko, jį suprasti, užjausti.