Klaipėdos lopšelio-darželio „Sakalėlis“ visuminio tyrimo anketa „Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas“ mokytojams, švietimo pagalbos specialistams

Mielas Mokytojau,

Klaipėdos lopšelis-darželis „Sakalėlis“, siekdamas gerinti vaikų ugdymo(si) kokybę, atlieka mokyklos veiklos įsivertinimą. Mums labai svarbi Jūsų nuomonė bei pasiūlymai.  Apklausa yra anoniminė, gautus atsakymus apibendrinsime įsivertinimo ataskaitoje.

5.4. Apibendrinkite savo atsakymus ir trumpai parašykite, kokie tobulintini Jūsų pedagoginės veiklos aspektai (Kas Jus neramina? Kokios pagalbos Jums reikia?).
Planuoju veiklas, remdamasi jų žiniomis
-
Ne visuomet viskas pavyksta, kaip norėtųsi.
Viskas gerai
Susitvarkiau pati
Tėvai nelabai domisi vaikų pasiekimais
Dažnai tėvai nesidomi vaikų pasiekimų vertinimu. Tėvai nežino, ką jų vaikas turi gebėti pagal amžiaus tarpsnį, neskatina vaiko savarankiškumo, pagarbos suausiajam, bendraamžiui.
daugiau iniciatyvos iš pagalbos vaikui specialistų
Naujas ugdymo planavimas, vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas. Trūksta informacijos, mokymų.
Siekiant veiksmingesnės pagalbos vaikui, labiau į planavimo procesą įtraukti švietimo pagalbos ir kitus specialistus.
Dirbame pagal PIKA bei bandome žaismės ir atradimų medžiagą integruoti. Bandoma teigti, kad PIKA jau atgyvena, o man atrodo, kad tai puikios gairės ugdymo planavimui, sisteminga, daug medžiagos surinkta įvairioms temoms. kol kas nieko geriau neturime pagal ką galime dirbti. Žaismei ir atradimams reikia labai daug specialių brangių priemonių, didelės ugdymo aplinkos ir kt.
Neramina tai, jog suplanuotas savaitės darbas gali l dažnai keistis dėl nenumatytų ir į įtaigą atvykstančių dažnų svečių su koncertais, spektakliais ir t. T.
Neramina nerealūs ir susikertantys lūkesčiai , kaip mokytojas turėtų dirbti ir kaip jis realiai yra fiziškai gali dirbti.
Ugdyti gebėjimą parengti ilgalaikį nuoseklų planą, paremtą veiklų refleksija.
Manyčiau, jog man reikėtų būtų nuoseklesnei planuojant ilgalaikį ugdymą.
Kartais įstaigoje nesilaikoma konfidencialumo
N