Klaipėdos lopšelio-darželio „Sakalėlis“ visuminio tyrimo anketa „Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas“ mokytojams, švietimo pagalbos specialistams

Mielas Mokytojau,

Klaipėdos lopšelis-darželis „Sakalėlis“, siekdamas gerinti vaikų ugdymo(si) kokybę, atlieka mokyklos veiklos įsivertinimą. Mums labai svarbi Jūsų nuomonė bei pasiūlymai.  Apklausa yra anoniminė, gautus atsakymus apibendrinsime įsivertinimo ataskaitoje.

6.3. Apibendrinkite savo atsakymus ir trumpai parašykite, kokie stiprieji Jūsų pedagoginės veiklos aspektai.
Dalinuosi su tėvais apie vaikų ugdymą
Planuoju ugdymą, atsižvelgdama į individualius ugdymosi poreikius, turimas žinias.
Glaudus bendravimas, bendradarbiavimas su tėvais. Šventės, edukacinės veiklos įtraukiant tėvelius į vakų ugdymosi procesą.
Su tėvais bendrauju geranoriškai, dalinuosi idėjomis.
Viskas gerai
Darbas su tėvais
Padedu šeimoms gauti jų vaikų ugdymui(si) reikalingos informacijos apie išteklius ir paslaugas tiek esančias ugdymo įstaigoje, tiek ir už mokyklos ribų
Komunikavimas su šeima
Gerbiu kiekvieną šeimą, kviečiu šeimos narius bendradarbiauti. Skatinu mokytis vieniems iš kitų ir teikti tarpusavio pagalbą.
Suteikiu žinių ir dalinuosi idėjomis su tėvais kad jie galėtų namuose sukurti ugdomają aplinką.
Komunikabilumas.
Puikiai sekasi bendrauti ir bendradarbiauti su ugdytinių tėvais.
Manau, kad įvairūs renginiai kartu su tėvais stiprina ryšius, tėvai dėkingi, galėdami pamatyti vaikus šokančius, dainuojančius, skaitančius eilėraščius. Stengiuosi kuo daugiau padaryti tokių renginių.
Padedu šeimoms gauti jų vaikų ugdymui(si) reikalingos informacijos apie išteklius ir paslaugas tiek esančias ugdymo įstaigoje, tiek ir už jos ribų.
Su tėvais aptariame pasiekimus, sėkmes, nesėkmes susijusias konkrečiai su jų vaiku. Bet programų ir planų neaptarinėjame.
Suteikti vaikų šeimoms galimybes įsitraukti į vaikų ugdymo procesą.
Pagarbus bendravimas su vaiko šeimos nariais
Geri bendravimo/bendradarbiavimo su ugdytinių tėvais įgūdžiai ir gebėjimai
Darbas su tėvais, glaudžiai bendrauju ir bendradarbiauju su tėvais.