UserJurumuziejus
Public
Report

Klientų pasitenkinimo klausimynas Lietuvos jūrų muziejaus delfinariumas

Gerbiamas Respondente,

Šiuo  metu  atliekamas  tyrimas,  kurio  tikslas  išsiaiškinti  kultūros  įstaigų  vartotojų  pasitenkinimo  lygį  įstaigos  teikiamomis

paslaugomis.

Šio tyrimo rezultatai padės įstaigai įvertinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, geriau suprasti vartotojų poreikius bei,  į juos atsižvelgus, tobulinti savo veiklą.

Jums pateikta anketa yra anoniminė ir konfidenciali, apibendrinti atsakymai bus naudojami veiklos analizei. Tinkamą atsakymą pažymėkite.

Pic
Kaip dažnai naudojatės Delfinariumo muziejaus paslaugomis?
Ar esate patenkintas (-a) Delfinariumo paslaugomis, priemonėmis bei aptarnavimu?
Ar rekomenduotumėte kitiems:
Ar ketinate lankytis delfinariume ateityje?
Jūs esate:
Jūsų amžius:
Ar šiuo metu dirbate?

Poll menu

Result analysis

X - response duration in seconds, Y - response count. Select with mouse to zoom in. Doubleclick to zoom out.

Respons duration in seconds

Poll statistics

Click on the country for more detail results
TodayTotal
Views0783
Answers074

Send message to this poll author

Next poll »