Cognizant
2
Public
Report

Kursų įvertinimas - 77

The poll results are private
Kas šiuose kursuose jums patiko labiausiai?
Kas jums labiausiai nepatiko, ko siūlytumėte atsisakyti?
Ką siūlytumėte įtraukti į kursus? Ko pasigedote?
Kokie buvo nuotolinių kursų privalumai, jei tokių buvo?
Ką siūlytumėte keisti/tobulinti nuotoliniuose kursuose?