Kursų įvertinimas - 77

The poll results are private

Kas šiuose kursuose jums patiko labiausiai?

Kas jums labiausiai nepatiko, ko siūlytumėte atsisakyti?

Ką siūlytumėte įtraukti į kursus? Ko pasigedote?

Kokie buvo nuotolinių kursų privalumai, jei tokių buvo?

Ką siūlytumėte keisti/tobulinti nuotoliniuose kursuose?