Cognizant
4
Public
Report

Kursų įvertinimas - 78

The poll results are private
Kas šiuose kursuose jums patiko labiausiai?
Kas jums labiausiai nepatiko, ko siūlytumėte atsisakyti?
Ką siūlytumėte įtraukti į kursus? Ko pasigedote?
Ką siūlytumėte keisti/tobulinti nuotoliniuose kursuose?