ORODJE ZA RAZISKOVANJE POKLICNEGA PSIHOFIZIČNEGA POČUTJA UČITELJEV (pre-test)

Dragi učitelji,

 

Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik o poklicnem psihofizičnem počutju učiteljev. Gre za raziskavo o vsakdanjih izkušnjah v vašem poklicnem življenju, ki jih vi najbolje poznate in doživljate. Vaše sodelovanje je bistvenega pomena za razumevanje, zakaj je na tem področju stanje takšno, kakršno je.

Vprašalnik je del projekta »Teaching to Be«, ki poteka v osmih evropskih državah, zato je ta študija toliko bolj pomembna – rezultate bomo lahko primerjali in na koncu ponudili realna priporočila, ki bodo izhajala iz dokazov, temelječih na raziskavah. Upamo, da bo ta študija pomembno prispevala h krepitvi poklicnega ugleda učiteljev na mednarodni ravni.

Raziskava temelji na etičnih načelih stroge zaupnosti in anonimnosti, zato navajanje imen (tako učiteljev kot šol) ali drugih specifičnih podatkov, ki bi lahko razkrili imena sodelujočih učiteljev in šol, ni potrebno.

Raziskava je kvantitativna: podatke bomo statistično analizirali in naredili povzetek.

Izpolnjevanje vprašalnika vam bo vzelo 10-15 minut.

ORODJE ZA RAZISKOVANJE POKLICNEGA PSIHOFIZIČNEGA POČUTJA UČITELJEV (pre-test)
The poll results are private

Prosimo, vpišite kodo, ki vam jo je dodelil nacionalni koordinator ✪

Navodila / poučevanje ✪

Kako gotovi ste, da lahko… (1 = popolnoma negotov/-a, 2 = zelo negotov/-a, 3 = razmeroma negotov/-a, 4 = malo negotov/-a, 5 = povsem gotov/-a, 6 = zelo gotova/-a, 7 = popolnoma gotov/-a)
1
2
3
4
5
6
7
... razložite osrednje teme predmeta na način, da jih razumejo tudi učenci z nižjim uspehom.
... odgovorite na vprašanja učencev tako, da razumejo težje probleme.
... zagotovite dobro vodenje in navodila za vse učence, ne glede na njihove zmožnosti.
... razložite snov na način, da večina učencev razume osnovna načela.

Prilagajanje poučevanja individualnim potrebam učencev ✪

Kako gotovi ste, da lahko… (1 = popolnoma negotov/-a, 2 = zelo negotov/-a, 3 = razmeroma negotov/-a, 4 = malo negotov/-a, 5 = povsem gotov/-a, 6 = zelo gotova/-a, 7 = popolnoma gotov/-a)
1
2
3
4
5
6
7
... organizirate šolsko delo tako, da pouk in naloge prilagodite individualnim potrebam učencev.
... zagotovite uresničljive izzive za vse učence, tudi v razredu, kjer imajo učenci različne zmožnosti.
... prilagodite pouk potrebam učencev z nižjimi sposobnostmi, medtem ko ste pozorni tudi na potrebe drugih učencev v razredu.
... organizirate delo v razredu tako, da učenci z nižjimi in višjimi sposobnostmi opravljajo naloge, ki so prilagojene njihovim sposobnostim.

Motiviranje učencev ✪

Kako gotovi ste, da lahko… (1 = popolnoma negotov/-a, 2 = zelo negotov/-a, 3 = razmeroma negotov/-a, 4 = malo negotov/-a, 5 = povsem gotov/-a, 6 = zelo gotova/-a, 7 = popolnoma gotov/-a)
1
2
3
4
5
6
7
... lahko vse učence pripravite do trdega dela pri pouku.
... vzbudite željo po učenju celo med učenci z nižjim uspehom.
... lahko učence pripravite, da dajo vse od sebe celo pri soočanju z večjimi problem.
... motivirate učence, ki kažejo slabši interes za šolsko delo.

Ohranjanje discipline ✪

Kako gotovi ste, da lahko… (1 = popolnoma negotov/-a, 2 = zelo negotov/-a, 3 = razmeroma negotov/-a, 4 = malo negotov/-a, 5 = povsem gotov/-a, 6 = zelo gotova/-a, 7 = popolnoma gotov/-a)
1
2
3
4
5
6
7
... lahko ohranjate disciplino v katerem koli razredu ali skupini učencev.
... lahko nadzirate celo najbolj agresivne učence.
... lahko učence z vedenjskimi težavami pripravite, da sledijo razrednim pravilom.
... lahko vse učence pripravite, da se vljudno in spoštljivo vedejo do učiteljev.

Sodelovanje s sodelavci in starši ✪

Kako gotovi ste, da lahko… (1 = popolnoma negotov/-a, 2 = zelo negotov/-a, 3 = razmeroma negotov/-a, 4 = malo negotov/-a, 5 = povsem gotov/-a, 6 = zelo gotova/-a, 7 = popolnoma gotov/-a)
1
2
3
4
5
6
7
... lahko sodelujete z večino staršev.
... zmorete najti primerne rešitve za konflikte z drugimi učitelji.
... konstruktivno sodelujete s starši učencev, ki imajo vedenjske težave.
... lahko učinkovito in konstruktivno sodelujete z drugimi učitelji, na primer v učiteljskih timih.

VKLJUČENOST UČITELJEV V DELO ✪

0 = nikoli, 1 = skoraj nikoli (nekajkrat na leto ali manj), 2 = redko (enkrat na mesec ali manj), 3 = včasih (nekajkrat na mesec), 4= pogosto (enkrat na teden), 5= redno (nekajkrat na teden), 6= vedno
0
1
2
3
4
5
6
V službi imam občutek, da »pokam« od energije.
Nad svojim delom (službo) sem navdušen/-a.
Ko intenzivno delam, se počutim srečnega/-no.
V svoji službi se počutim močno in živahno.
Moje delo (služba) me navdušuje.
Potopljen/-a sem v svoje delo (službo).
Ko se zjutraj zbudim, komaj čakam, da grem v službo.
Ponosen/-a sem na delo, ki ga opravljam.
Ko delam, me »odnese« (npr. pozabim na čas).

RAZMIŠLJANJE UČITELJEV GLEDE ZAMENJAVE SLUŽBE ✪

1 = popolnoma se strinjam, 2 = strinjam se, 3 = niti se strinjam niti se ne strinjam, 4 = ne strinjam se, 5 = sploh se ne strinjam.
1
2
3
4
5
Pogosto razmišljam, da bi zapustil/-a to ustanovo (šolo).
V naslednjem letu nameravam poiskati službo pri drugem delodajalcu.

ČASOVNI PRITISK NA UČITELJE - OBREMENITEV ✪

1 = popolnoma se strinjam, 2 = strinjam se, 3 = niti se strinjam niti se ne strinjam, 4 = ne strinjam se, 5 = sploh se ne strinjam.
1
2
3
4
5
Učne priprave pogosto naredim izven delovnega časa.
Življenje na šoli je hektično in ni časa za počitek in okrevanje.
Sestanki, administrativno delo in dokumentacija vzamejo veliko časa, ki bi ga morali posvetiti pripravam učiteljev.

PODPORA S STRANI ŠOLSKE UPRAVE  ✪

1 = popolnoma se strinjam, 2 = strinjam se, 3 = niti se strinjam niti se ne strinjam, 4 = ne strinjam se, 5 = sploh se ne strinjam.
1
2
3
4
5
Za sodelovanje z upravo/vodstvom šole je značilno medsebojno spoštovanje in zaupanje.
Pri vzgojnih zadevah lahko vedno poiščem pomoč in nasvet pri šolski upravi.
Če se pojavijo težave z učenci ali starši, lahko računam na podporo in razumevanje s strani šolske uprave.

ODNOSI UČITELJEV S SODELAVCI ✪

1 = popolnoma se strinjam, 2 = strinjam se, 3 = niti se strinjam niti se ne strinjam, 4 = ne strinjam se, 5 = sploh se ne strinjam.
1
2
3
4
5
Vedno lahko računam na pomoč sodelavcev.
Odnose med sodelavci na tej šoli odlikuje prijateljstvo in skrb drug za drugega.
Učitelji v tej šoli si pomagajo in se podpirajo.

IZGORELOST UČITELJEV ✪

1 = popolnoma se strinjam, 2 = strinjam se, 3 = niti se strinjam niti se ne strinjam, 4 = ne strinjam se, 5 = sploh se ne strinjam. (EXH - izčrpanost; CYN - cinizem; INAD - neustreznost)
1
2
3
4
5
Preobremenjen/-a sem z delom (EXH).
V službi se počutim razdraženo, razmišljam o tem, da bi pustil/-a službo (CYN).
Zaradi okoliščin v službi pogosto slabo spim (EXH).
Pogosto se sprašujem o vrednosti svojega dela (INAD).
Pogosto čutim, da lahko dajem vedno manj (CYN).
Moja pričakovanja in uspešnost v službi sta se zmanjšala (INAD).
Nenehno imam slabo vest, ker zaradi dela zanemarjam bližnje prijatelje in sorodnike (EXH).
Čutim, da postopoma izgubljam zanimanje za svoje učence in sodelavce (CYN).
Iskreno, prej sem se v službi počutil/-a bolj cenjen/-a (INAD).

UČITELJEVO DELO – AVTONOMNOST  ✪

1 = popolnoma se strinjam, 2 = strinjam se, 3 = niti se strinjam niti se ne strinjam, 4 = ne strinjam se, 5 = sploh se ne strinjam.
1
2
3
4
5
Imam velik vpliv na svoj položaj v službi.
Pri vsakdanjem poučevanju sem svoboden/-a glede izvedbe ter izbire metod in strategij.
Popolnoma sem svoboden/-a pri izvajanju načina poučevanja, ki se mi zdi primeren.

OPOLNOMOČENJE UČITELJEV S STRANI ŠOLSKE UPRAVE ✪

1 = zelo redko ali nikoli, 2 = precej redko, 3 = včasih, 4 = pogosto, 5 = zelo pogosto ali vedno
1
2
3
4
5
Vas šolska uprava spodbuja k sodelovanju pri pomembnih odločitvah?
Vas šolska uprava spodbuja, da spregovorite, ko imate drugačno mnenje?
Ali vam uprava šole pomaga pri razvoju vaših veščin?

ZAZNANI STRES S STRANI UČITELJEV ✪

0 = nikoli, 1 = skoraj nikoli, 2 = včasih, 3 = pogosto, 4 = zelo pogosto
0
1
2
3
4
Kako pogosto ste bili v zadnjem mesecu razburjeni zaradi nečesa, kar se je zgodilo nepričakovano?
Kako pogosto ste se v zadnjem mesecu počutili, da ne morete nadzorovati pomembnih stvari v svojem življenju?
Kako pogosto ste se v zadnjem mesecu počutili nervozni in »pod stresom«?
Kako pogosto ste bili v zadnjem mesecu prepričani v svoje sposobnosti glede reševanja vaših osebnih težav?
Kako pogosto ste v zadnjem mesecu čutili, da gredo stvari tako, kot ste si jih zastavili?
Kako pogosto se vam je v zadnjem mesecu zgodilo, da se niste mogli spopasti z vsem, kar ste morali narediti?
Kako pogosto ste v zadnjem mesecu uspeli obvladati razdraženost?
Kako pogosto ste se v zadnjem mesecu počutili, da ste na vrhuncu?
Kako pogosto ste bili v zadnjem mesecu jezni zaradi stvari, na katere niste imeli vpliva?
Kako pogosto ste v zadnjem mesecu čutili, da so se težave kopičile tako intenzivno, da jih niste mogli rešiti?

ODPORNOST UČITELJEV ✪

1 = sploh se ne strinjam, 2 = ne strinjam se, 3 = niti se strinjam niti se ne strinjam 4 = strinjam se, 5 = popolnoma se strinjam
1
2
3
4
5
Po težkih časih si ponavadi hitro opomorem.
Težko prenašam stresne dogodke.
Ne traja dolgo, da si opomorem po stresnem dogodku.
Težko si opomorem, ko se zgodi kaj slabega.
Ponavadi preživim težke čase z manj težavami.
Ponavadi si vzamem veliko časa, da si opomorem zaradi neuspehov v življenju.

ZADOVOLJSTVO UČITELJEV S SLUŽBO ✪

Zadovoljen/-a sem s svojo službo.

KAKO UČITELJI SAMI ZAZNAVAJO SVOJE ZDRAVJE ✪

Na splošno bi rekel/-a, da je moje zdravje …

Spol (označite)

Spol (označite): Drugo (krajši prostor za odgovor)

Vaša starost (izberite eno možnost)

Vaša najvišja dosežena izobrazba (izberite eno možnost)

Vaša najvišja dosežena izobrazba: Drugo (krajši prostor za odgovor)

Splošne pedagoške izkušnje kot učitelj/-ica (izberite eno možnost)

Pedagoške izkušnje z delom na določeni šoli (izberite eno možnost)

Kakšno je vaše versko prepričanje? (izberite eno možnost)

Kakšno je vaše versko prepričanje?: Drugo (prosimo, napišite)

Prosimo, navedite vašo narodno pripadnost

(krajši prostor za odgovor)