Useregitau
Results187
Public
Report

Pieaugušo mācību vajadzību pētījums

Vai esat gatavs mācībām mūža garumā un kādas ir Jūsu mācību vajadzības un iespējas?  Mums ir svarīgs Jūsu viedoklis, tāpēc lūdzam veltīt nedaudz laika, lai atbildētu uz šīs anketas jautājumiem. Aptauja ir anonīma, tās rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptaujas veicējs - Ventspils Augstskolas Mūžizglītības centrs (e-pasts saziņai [email protected]). 

The poll results are private
Pic
Kāda ir Jūsu dzīves vieta?Required to answer
Kāda ir Jūsu etniskā piederība?Required to answer
Kāds ir Jūsu dzimums:Required to answer
Kāds ir Jūsu vecums?Required to answer
Vai Jums ir piešķirts kāds no šiem statusiem?Required to answer
Vai pēdējo 3 gadu laikā esat mācījies (-usies) (neskaitot pamata, vidējās un augstākās izglītības ieguvi)?Required to answer
Kāda veida mācības pēdējo 3 gadu laikā esat īstenojis (-usi):Required to answer
Kāds ir bijis Jūsu pēdējo 3 gadu laikā īstenoto mācību mērķis (neskaito pamata, vidējās un augstākās izglītības ieguvi)?Required to answer
Vai par pēdējo 3 gadu laikā īstenotām mācībām esat maksājis no saviem līdzekļiem (neskaitot vidējās un augstākās izglītības ietvaros)?Required to answer
Kādas ir Jūsu pēdejo 3 gadu laikā apgūto mācību sfēras?
Kas Jums līdz šim ir traucējis īstenot mācību procesu (neskaitot pamata, vidējās un augstākās izglītības ieguvi)?Required to answer
Ko Jūs vēlētos apgūt tuvākā gada laikā?
Vai Jūs būtu gatavs maksāt par mācībām tuvākā gada laikā (neskaitot vidējās un augstākās izglītības ieguvi)?
Varbūt aizmirsām ko pajautāt? Šeit vietiņa Jūsu komentāriem.