Uservirtec
Results24
Public
Report

Students questionnaire/ Opiskelijakysely/ Küsitlus

Dear responder,
the purpose of this questionnaire is to get information for the e-course Basic Engineering Graphics learning materials improvement.
The feedback is anonymous and filling in the questionnaire will take 10 minutes.
We would highly appreciate your suggestions and comments in the comment field, especially in the case of a low rating ("Do not agree at all") for any of the aspects. 
Thank you!

 

Hyvä vastaaja,

Tämän kyselyn tarkoituksena on saada palautetta e-opetusmateriaalin Basic Engineering Graphics kehittämiseksi.

Palaute tapahtuu nimettönänä ja kyselyyn vastaaminen vie noin 10 minuuttia.

Arvostamme ehdotuksiasi ja kommenttejasi erityisesti, jos jos vastaat, että olet eri mieltä joistain esitetyistä kysysmyksistä.

Kiitos!

 

Hea vastaja,

küsitluse eesmärk on vajaliku info saamine e-kursuse Basic Engineering Graphics parendamiseks.
Küsitlus on anonüümne ja küsimustele vastamine võtaks umbes 10 minutit.
Me ootame sinu kommentaare eriti juhul kui sinu hinnang oli eriti madal (Üldse ei ole nõus)
Aitäh!

Pic
2. Please rate the e-course in general (rating 1 ... 5, 1-very low, 5-very high)/ E-kurssi yleisesti saisi sinulta arvosanan (1 - hyvin alhainen ... 5 - erittäin korkea)/ Palun hinnake e-kursuse (1...5, kus 1-väga madal, 5-väga kõrge)
3. Please rate theoretical part on a five-point scale (1 is very low, 5 is very high)/ Arvioi teoreettinen osuus 1-5 asteikolla (1 - hyvin alhainen ... 5 - erittäin korkea)/ Palun hinnake e-kursuse teooria osa (1...5, kus 1-väga madal, 5-väga kõrge)
4. Please rate exercises- knowledge getting after theoretical part reading on a five-point scale (1 is very low, 5 is very high)/ Harjoitukset - tiedon saaminen teoreettisen osan lukemisella. 1-5 asteikolla (1 - hyvin alhainen ... 5 - erittäin korkea)/ Palun hinnake e-kursuse harjutused (1...5, kus 1-väga madal, 5-väga kõrge)
5. Tests - control of ganed knowledge. Please rate on a five-point scale (1 is very low, 5 is very high)/ Kokeet - osaamisen tason arviointi. 1-5 asteikolla (1 - hyvin alhainen ... 5 - erittäin korkea)/ Palun hinnake e-kursuse testid (1...5, kus 1-väga madal, 5-väga kõrge)
6. Which gadget was used by you for e-course using? (pick one) / Millä välineellä osallistuit e-kurssille? (valitse yksi)/ Mis gadget oli kasutatud e-kursuse jaoks?
7. Did e-course pages open and show objects correctly? (pick one) / Avautuiko e-kurssin sivut ja näkyivätkö kohteet oikein?/ Kas e-kursuse lehed avatakse ja näitavad objekte korrektselt? (valige üks)

Result analysis

X - response duration in seconds, Y - response count. Select with mouse to zoom in. Doubleclick to zoom out.

Respons duration in seconds
Remove filter
Result count after filtering:

Poll statistics

Click on the country for more detail results
TodayTotal
Views2832
Answers024

Send message to this poll author

Next poll »