Uservirtec
Public
Report

Students questionnaire/ Opiskelijakysely/ Küsitlus

Dear responder,
the purpose of this questionnaire is to get information for the e-course Basic Engineering Graphics learning materials improvement.
The feedback is anonymous and filling in the questionnaire will take 10 minutes.
We would highly appreciate your suggestions and comments in the comment field, especially in the case of a low rating ("Do not agree at all") for any of the aspects. 
Thank you!

 

Hyvä vastaaja,

Tämän kyselyn tarkoituksena on saada palautetta e-opetusmateriaalin Basic Engineering Graphics kehittämiseksi.

Palaute tapahtuu nimettönänä ja kyselyyn vastaaminen vie noin 10 minuuttia.

Arvostamme ehdotuksiasi ja kommenttejasi erityisesti, jos jos vastaat, että olet eri mieltä joistain esitetyistä kysysmyksistä.

Kiitos!

 

Hea vastaja,

küsitluse eesmärk on vajaliku info saamine e-kursuse Basic Engineering Graphics parendamiseks.
Küsitlus on anonüümne ja küsimustele vastamine võtaks umbes 10 minutit.
Me ootame sinu kommentaare eriti juhul kui sinu hinnang oli eriti madal (Üldse ei ole nõus)
Aitäh!

Pic
1. Using of the e-course for independent studying the subject of Basic Engineering Graphics is (pick one) / Olisiko e-kurssin käyttö opiskellessasi itsenäisesti kurssia Basic Engineering Graphics/ Kas e-kursuse kasutamine õppeaine Basic Engineering GraphicsRequired to answer
2. Please rate the e-course in general (rating 1 ... 5, 1-very low, 5-very high)/ E-kurssi yleisesti saisi sinulta arvosanan (1 - hyvin alhainen ... 5 - erittäin korkea)/ Palun hinnake e-kursuse (1...5, kus 1-väga madal, 5-väga kõrge)Required to answer
543210
navigation / navigointi/ navigatsioon
the convenience of the part of the topic use / käytön mukavuus/ teema osade kasutamise mugavus
speed of usage/ käytön nopeus/ kasutamise kiirus
visual design / visuaalinen ilme/ visuaalne disain
content of the part/ sisältö/ teema osa sisu
3. Please rate theoretical part on a five-point scale (1 is very low, 5 is very high)/ Arvioi teoreettinen osuus 1-5 asteikolla (1 - hyvin alhainen ... 5 - erittäin korkea)/ Palun hinnake e-kursuse teooria osa (1...5, kus 1-väga madal, 5-väga kõrge)Required to answer
543210
navigation / navigointi/ navigatsioon
visual design / visuaalinen ilme/ visuaalne disain
clarity of topic's content / aiheen sisällön selkeys/ teema sisu selgus
visual files (video/pictures) quality/ visuaalisten tiedostojen (video/kuvat) laatu/ videofailide, piltide kvaliteet
video and text matching/ videon ja tekstin yhteensopivuus/ video, piltide ja teksti sobivus
4. Please rate exercises- knowledge getting after theoretical part reading on a five-point scale (1 is very low, 5 is very high)/ Harjoitukset - tiedon saaminen teoreettisen osan lukemisella. 1-5 asteikolla (1 - hyvin alhainen ... 5 - erittäin korkea)/ Palun hinnake e-kursuse harjutused (1...5, kus 1-väga madal, 5-väga kõrge)Required to answer
543210
clarity of content of tasks/ tehtävän sisällön selkeys/ ülesannete sisu selgus
visual design / visuaalinen ilme/ visuaalne disain
the number of variants / vaihtoehtojen määrä/ variantide arv
the effectiveness ofuse/ käytön tehokkuus/ kasutamise tõhusus
task's difficulty level/ tehtävien vaikeustaso/ ülesannete raskustase
5. Tests - control of ganed knowledge. Please rate on a five-point scale (1 is very low, 5 is very high)/ Kokeet - osaamisen tason arviointi. 1-5 asteikolla (1 - hyvin alhainen ... 5 - erittäin korkea)/ Palun hinnake e-kursuse testid (1...5, kus 1-väga madal, 5-väga kõrge)Required to answer
543210
navigation / navigointi/ navigatsioon
visual design / visuaalinen ilme/ visuaalne disain
the number of test questions in the topic / koekysymysten määrä otsikkoa kohden/ testi küsimuste arv
sufficiency of advice and feedback/ ohjeistuksen ja palautteen hyödyllisyys/ nõuannete ja tagasiside piisavus
tests difficulty level/ kokeitten vaikeustaso/ testide raskustase
6. Which gadget was used by you for e-course using? (pick one) / Millä välineellä osallistuit e-kurssille? (valitse yksi)/ Mis gadget oli kasutatud e-kursuse jaoks?Required to answer
7. Did e-course pages open and show objects correctly? (pick one) / Avautuiko e-kurssin sivut ja näkyivätkö kohteet oikein?/ Kas e-kursuse lehed avatakse ja näitavad objekte korrektselt? (valige üks)Required to answer
Your suggestions and comments - what was difficult, what did you like/ Ehdotuksia ja kommentteja - missä oli kehitettävää ja mistä pidit/ Teie pakkumised ja kommentaarid - mis oli raske, mis meeldis