Rutkiene
84
Public
Report

TEACHER’S WELLBEING (LV)

The poll results are private
SKOLOTĀJU PROFESIONĀLĀ PAŠEFEKTIVITĀTE: MācīšanaRequired to answer
Cik pārliecināti Jūs esat, ka spējat… (1 = pilnībā nepārliecināti, 2 = ļoti nepārliecināti 3 = diezgan nepārliecināti, 4 = nedaudz nepārliecināti, 5 = nedaudz pārliecināti, 6 = ļoti pārliecināti, 7 = pilnībā pārliecināti)
1234567
Paskaidrot būtiskās mācību tēmas Jūsu priekšmetā tā, lai to saprastu pat skolēni, kuriem parasti ir zemi sasniegumi
Atbildēt uz skolēnu jautājumiem tā, lai tie saprastu sarežģītas problēmas
Labi paskaidrot un sniegt norādījumus visiem skolēniem, neatkarīgi no viņu spēju līmeņa
Paskaidrot mācību vielu tā, lai lielākā daļa skolēnu saprastu pamatprincipus
SKOLOTĀJU PROFESIONĀLĀ PAŠEFEKTIVITĀTE: Instrukciju pielāgošana / mācīšana atbilstoši individuālajām vajadzībāmRequired to answer
Cik pārliecināti Jūs esat, ka spējat… (1 = pilnībā nepārliecināti, 2 = ļoti nepārliecināti 3 = diezgan nepārliecināti, 4 = nedaudz nepārliecināti, 5 = nedaudz pārliecināti, 6 = ļoti pārliecināti, 7 = pilnībā pārliecināti)
1234567
Organizēt mācību procesu, pielāgojot mācīšanas veidu un uzdevumus individuālajām vajadzībām
Nodrošināt visus skolēnus ar reālistiskiem izaicinājumiem, pat klasēs, kur ir dažādi skolēnu spēju līmeņi
Pielāgot mācīšanas veidu skolēniem ar zemu spēju līmeni, vienlaicīgi rūpējoties par pārējo skolēnu vajadzībām
Organizēt klases darbu tā, lai skolēni ar augsta līmeņa spējām un skolēni ar zema līmeņa spējām varētu strādāt pie uzdevumiem, kas atbilst viņu spējām.
SKOLOTĀJU PROFESIONĀLĀ PAŠEFEKTIVITĀTE: Skolēnu motivēšanaRequired to answer
Cik pārliecināti Jūs esat, ka spējat… (1 = pilnībā nepārliecināti, 2 = ļoti nepārliecināti 3 = diezgan nepārliecināti, 4 = nedaudz nepārliecināti, 5 = nedaudz pārliecināti, 6 = ļoti pārliecināti, 7 = pilnībā pārliecināti)
1234567
Panākt, ka visi skolēni cītīgi strādā ar/pie uzdevumiem
Atmodināt vēlmi mācīties pat skolēnos ar zemiem sasniegumiem
Panākt, ka skolēni parāda savu labāko sniegumu arī sarežģītu uzdevumu izpildē
Motivēt skolēnus, kuri neizrāda interesi mācīties
SKOLOTĀJU PROFESIONĀLĀ PAŠEFEKTIVITĀTE: Disciplīnas uzturēšanaRequired to answer
Cik pārliecināti Jūs esat, ka spējat… (1 = pilnībā nepārliecināti, 2 = ļoti nepārliecināti 3 = diezgan nepārliecināti, 4 = nedaudz nepārliecināti, 5 = nedaudz pārliecināti, 6 = ļoti pārliecināti, 7 = pilnībā pārliecināti)
1234567
Uzturēt disciplīnu ikvienā klasē un skolēnu grupā
Savaldīt pat visagresīvākos skolēnus
Panākt, ka skolēni ar uzvedības problēmām ievēro klases noteikumus
Panākt, ka visi skolēni uzvedas pieklājīgi un ciena skolotājus
SKOLOTĀJU PROFESIONĀLĀ PAŠEFEKTIVITĀTE: Sadarbība ar kolēģiem un vecākiemRequired to answer
Cik pārliecināti Jūs esat, ka spējat… (1 = pilnībā nepārliecināti, 2 = ļoti nepārliecināti 3 = diezgan nepārliecināti, 4 = nedaudz nepārliecināti, 5 = nedaudz pārliecināti, 6 = ļoti pārliecināti, 7 = pilnībā pārliecināti)
1234567
Sadarboties ar lielāko daļu vecāku
Rast piemērotus risinājumus interešu konfliktos ar kolēģiem
Konstruktīvi sadarboties ar vecākiem, kuru bērniem novērojamas uzvedības problēmas
Efektīvi un konstruktīvi sadarboties ar citiem skolotājiem
SKOLOTĀJU IESAISTE DARBĀ Required to answer
0 = nekad, 1 = gandrīz nekad (dažas reizes gadā vai retāk), 2 = reti (vienu reizi mēnesī vai retāk), 3 = dažreiz (dažas reizes mēnesī), 4 = bieži, 5 = ļoti bieži, 6 = vienmēr
0123456
Darbā esmu enerģijas pilns/pilna
Esmu sava darba entuziasts
Jūtos laimīgs/-a, kad intensīvi strādāju
Darbā jūtos spēcīgs/-a un enerģisks/-a
Mans darbs mani iedvesmo
Es nododos darbam pilnībā
Kad no rīta pieceļos, es vēlos doties uz darbu
Esmu lepns/-a par darbu, ko veicu
Strādājot laiks paiet nemanot
SKOLOTĀJU AIZIEŠANAS NO DARBA NODOMIRequired to answer
1 = pilnībā nepiekrītu, 2 = nepiekrītu, 3 = ne piekrītu, ne nepiekrītu, 4 = piekrītu, 5 = pilnībā piekrītu
12345
Es bieži domāju par aiziešanu no šīs iestādes
Nākamā gada laikā plānoju meklēt darbu pie cita darba devēja
SKOLOTĀJU NOSLODZE Required to answer
1 = pilnībā nepiekrītu, 2 = nepiekrītu, 3 = ne piekrītu, ne nepiekrītu, 4 = piekrītu, 5 = pilnībā piekrītu
12345
Gatavošanās mācību darbam/stundām bieži jāveic pēc darba laika beigām
Darbs skolā ir saspringts un nav laika ne atpūsties, ne atgūties
Sapulces, administratīvais darbs un dokumentācijas uzturēšana aizņem laiku, ko varētu veltīt, gatavojoties mācību darbam
Skolotāji darbā ir pārslogoti
Lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītību, skolotājiem vajadzētu vairāk laika veltīt tieši skolēniem un gatavojoties mācību darbam
ATBALSTS NO SKOLAS VADĪBASRequired to answer
1 = pilnībā nepiekrītu, 2 = nepiekrītu, 3 = ne piekrītu, ne nepiekrītu, 4 = piekrītu, 5 = pilnībā piekrītu
12345
Sadarbību ar manas skolas vadību raksturo savstarpēja cieņa un uzticība
Saistībā ar izglītības jautājumiem, es vienmēr varu vērsties pēc palīdzības vai padoma pie skolas vadības
Ja saskaros ar problēmām saistībā ar skolēniem vai vecākiem, es saņemu atbalstu un sapratni no skolas vadības
Skolas vadība skaidri un saprotami pauž, kādi ir skolas attīstības mērķi un virzieni
Kad skolā tiek pieņemts lēmums, skolas vadība to konsekventi īsteno
SKOLOTĀJU ATTIECĪBAS AR KOLĒĢIEMRequired to answer
1 = pilnībā nepiekrītu, 2 = nepiekrītu, 3 = ne piekrītu, ne nepiekrītu, 4 = piekrītu, 5 = pilnībā piekrītu
12345
Es vienmēr varu saņemt palīdzību no kolēģiem
Kolēģu savstarpējās attiecības šajā skolā raksturo draudzīgums un rūpes vienam par otru
Šajā skolā skolotāji palīdz un atbalsta viens otru
SKOLOTĀJU IZDEGŠANARequired to answer
1 = pilnībā nepiekrītu, 2 = nepiekrītu, 3 = ne piekrītu, ne nepiekrītu, 4 = piekrītu, 5 = pilnībā piekrītu
12345
Esmu pārslogots ar darbiem
Darbā vairs nejūtos iedvesmots/-a un domāju par aiziešanu no darba
Es bieži guļu slikti darba apstākļu dēļ
Es bieži apšaubu sava darba vērtību
Es jūtu, ka man sākt trūkt resursu
Manas prasības pret savu darbu un sniegumu ir kritušās
Man pastāvīgi ir sirdsapziņas pārmetumi, jo darba dēļ atstāju novārtā draugus un radiniekus
Es jūtu, ka pamazām zaudēju interesi par skolēniem un citiem kolēģiem
Atklāti runājot, kādreiz es darbā jutos vairāk novērtēts/-a
SKOLOTĀJU DARBA AUTONOMIJA Required to answer
1 = pilnībā nepiekrītu, 2 = nepiekrītu, 3 = ne piekrītu, ne nepiekrītu, 4 = piekrītu, 5 = pilnībā piekrītu
12345
Man ir diezgan liela ietekme par savu darba kārtību
Ikdienas mācību procesā varu brīvi pielietot sevis izvēlētas mācīšanas metodes un stratēģijas
Man ir liela brīvība mācīt tā, kā uzskatu par atbilstošu
SKOLOTĀJU IEDROŠINĀŠANA NO SKOLAS VADĪBAS PUSESRequired to answer
1 = ļoti reti vai nekad, 2 = diezgan reti, 3 = dažkārt, 4 = bieži, 5 = ļoti bieži vai vienmēr
12345
Vai skolas vadība tevi iedrošina iesaistīties svarīgu lēmumu pieņemšanā?
Vai skolas vadība iedrošina paust arī atšķirīgus viedokļus?
Vai skolas administrācija palīdz attīstīt tavas spējas?
SKOLOTĀJU UZTVERTAIS STRESSRequired to answer
0 = nekad, 1 = gandrīz nekad, 2 = dažreiz, 3 = diezgan bieži, 4 = ļoti bieži
01234
Cik bieži pēdējā mēneša laikā Tu esi juties satraukts kāda negaidīta notikuma dēļ?
Cik bieži pēdējā mēneša laikā Tu juti, ka nespēj kontrolēt lietas, kas svarīgas Tavā dzīvē?
Cik bieži pēdējā mēneša laikā juties nervozs un stresa pārņemts?
Cik bieži pēdējā mēneša laikā juties pārliecināts, ka spēj risināt savas personīgās problēmas?
Cik bieži pēdējā mēneša laikā Tu juti, ka viss notiek pēc Tava prāta?
Cik bieži pēdējā mēneša laikā Tev bija izjūta, ka nespēsi tikt galā ar visu, kas jāizdara?
Cik bieži pēdējā mēneša laikā Tu biji spējīgs kontrolēt dažādus traucēkļus savā dzīvē?
Cik bieži pēdējā mēneša laikā Tu juties, ka esi uz viļņa?
Cik bieži pēdējā mēneša laikā jutis sadusmots par lietām, ko nevari ietekmēt?
Cik bieži pēdējā mēneša laikā Tu juti, ka grūtību uzkrājies tik daudz, ka nespēj tikt ar tām galā?
SKOLOTĀJU DZĪVESSPĒKSRequired to answer
1 = pilnībā nepiekrītu, 2 = nepiekrītu, 3 = neitrāls/-a, 4 = piekrītu, 5 = pilnībā piekrītu
12345
Es spēju ātri atgūties pēc grūtībām
Man ir grūtības pārvarēt stresa pilnus notikumus
Es spēju ātri atgūties pēc stresa pilniem notikumiem
Man ir grūtības atgūties pēc tam, kad noticis kas slikts
Es parasti grūtības spēju pārvarēt diezgan viegli
Man nepieciešams ilgs laiks, lai atgūtos pēc neveiksmēm savā dzīvē
SKOLOTĀJU APMIERINĀTĪBA AR DARBURequired to answer
Es esmu apmierināts/-a ar savu darbu
SKOLOTĀJU PAŠUZTVERTĀ VESELĪBARequired to answer
Kopumā, savu veselību novērtēju kā …
Demogrāfiskā informācija: Jūsu dzimums (izvēlieties vienu)
Demogrāfiskā informācija: Jūsu vecums
Demogrāfiskā informācija: Jūsu augstākā iegūtā izglītība (izvēlieties vienu)
Demogrāfiskā informācija: Jūsu kopējā pieredze pedagoga darbā (izvēlieties vienu)
Demogrāfiskā informācija: Jūsu pedagoģiskā pieredze strādājot šajā skolā (izvēlieties vienu)
Demogrāfiskā informācija: Kāda ir Jūsu reliģiskā piederība vai ar kuru konfesiju identificējieties visvairāk? (izvēlieties vienu)
Kāda ir Jūsu reliģiskā piederība vai ar kuru konfesiju identificējieties visvairāk?: Cita (piemēram, jūdaisms, islāms. Lūdzu, norādiet kāda)
Lūdzu norādiet savu nacionālo piederību
Demogrāfiskā informācija
Demogrāfiskā informācija: Kāds šobrīd ir Jūsu nodarbinātības status (atzīmējiet visus atbilstošos)