greta.d2003
Public
Report
Ar turėjote traumų dėl sporto?
Ar manote, kad sportas yra pavojingas užsiėmimas?
Ar žinote kaip reikia elgtis rimtai susižeidus?

Poll menu

Result analysis

X - response duration in seconds, Y - response count. Select with mouse to zoom in. Doubleclick to zoom out.

Respons duration in seconds

Poll statistics

Click on the country for more detail results
TodayTotal
Views13406
Answers040
Next poll »