Apklausa apie žmonių su negalia gyvenimą

Ši apklausa skirta surinkti duomenis apie žmones su negalia, kurie padės VU studentams išanalizuoti neįgaliųjų padėtį Lietuvoje.

Kaip, Jūsų nuomone, galima būtų pagerinti žmonių su negalia gyvenimą?
Daugiau užsiėmimų.
Galima integruot daugiau zmoniu i visuomene
Pasirūpinti viešųjų erdvių pritaikymu neįgaliesiems asmenims
Keisti visuomenės požiūrį
Sukurti daugiau veiklų neįgaliesiems, daugiau darbo vietų sukurti, mažinti atskirtį
Organizuoti veiklas neįgaliesiems, skirti daugiau lėšų jų integracijai
Sukurti daugiau veiklos žmonėms su negalia, pritaikyti viešąjį transportą, geriau integruoti į visuomenę neįgaliuosius
Įrengti geresnius 'priėjimus' prie tam tikrų pastatų, šviesti visuomenę
Pakeisti visuomenės požiūrį į žmones su negalia
Reikia labiau remti žmonių su negalia klubus, organizuoti veiklas, kur neįgalieji galėtų bendrauti, pažinti vienas kitą.
skatinti neįgaliųjų įsitraukimą į visuomeninį gyvenimą.
šviesti visuomenę, skirti daugiau lėšų žmonių su negalia integravimuisi į visuomenę
Didinam viešuju erdvių prieinamuma žmonėms su negalia, šviečiant visuomene, šiekiant mažinti diskriminaciją.
Daugiau paslaugų, užimtumo ir darbo vietų, kur būtų galima dirbti ne visą darbo dieną, bet ketvirtį arba pusę etato - tiek galėčiau
labiau, intensyviau ir žymiai dažniau nei yra dabar teisėtvarkai bei teisėsaugai bendrauti ir diskutuoti/spręsti/RASTI SPRENDIMUS pagal susiklosčiusiais problemas